Kursinformation

Kursinformation

« Tillbaka

WELL AP Preparation Course


Kursbeskrivning

(Swedish to follow) The WELL Accredited Professional (WELL AP) credential expresses your expertise in the WELL Building Standard and your commitment to advancing human health and wellness in buildings and communities. With the WELL market in Sweden and abroad growing every month, the demand for health and wellness professionals in the built environment has never been higher.

This training course is designed to streamline preparation for the WELL AP exam, which is the only requirement to become a WELL AP. The WELL AP exam tests an exam candidate’s knowledge of the WELL Building Standard, the seven WELL Concepts, all 105 features and their requirements, and the WELL certification process. Before attempting to take the exam, candidates should ensure that they understand the requirements and references for the exam; self-study is often beneficial. Course delegates will receive access to the full suite of GBES’s WELL AP study materials (WELL AP Platinum Pack, regular price $229US) as part of this course.

This course is specifically focused on exam preparation and is not intended to replace the full-day Understanding the WELL Building Standard course. 

Note that Sweden Green Building Council cannot offer the WELL AP exam, which must be booked through Prometric Test Centres (location in Stockholm). Due to the limited number of seats at location, each site fills quickly. Please schedule well in advance of your test. Read more about the WELL AP credential and the exam process here

Course plan day 1: comprehensive training on the WELL AP exam

 Course plan day 2: continued training on the AP exam, sample exam and review of all questions and answers. 

As the exam is in English, training will be conducted in English by Charlie Cichetti, the CEO of Green Building Education Services, with support by Sue Clark, SGBC’s Director of International Programs and a member of the IWBI’s WELL Faculty programme.

Do you have a LEED Credential? LEED Green Associates and LEED APs can earn 12 CE (Continuing Education) hours for this course, make surre to report in on your WELL Online account. 
_____________________________________________________________________________________________

Har du en passion för hälsosamma byggnader och bostadsområden? Vill du bli Sveriges nyaste WELL AP? Anmäl dig till vår förberedande tvådagarskurs inför att skriva WELL AP-tenta!

En legitimation i WELL Accredited Professional (WELL AP) styrker din expertis inom WELL Building Standard och ditt åtagande att öka människors hälsa och välmående i byggnader och bostadsområden. I och med att marknaden för WELL växer månad för månad, både i och utanför Sveriges gränser, finns det en stor efterfrågan för professionella inom hälsa och välmående i den bebyggda miljön.

Denna förberedande kurs är designad för att underlätta inför WELL AP-tentan, vilket är det enda kravet för att bli WELL AP. Tentan i WELL AP testar deltagarens kunskaper inom WELL Building Standard, de sju WELL koncepten, alla 105 features och deras krav samt certifieringsprocessen inom WELL. Innan deltagarna försöker sig på att skriva AP-tentan bör de försäkra sig om att de förstår kraven och referenserna som tentan utgår ifrån – självstudier är ofta fördelaktiga. Deltagarna kommer få tillgång till GBES's fullständiga WELL AP studiematerial (WELL AP Platimun Pack, standardpris 229 USD).

Denna kurs är speciellt inriktad på tentaförberedelser och är inte menad att ersätta heldagsutbildningen Understanding the WELL Building Standard.

Observera att Sweden Green Building inte anordnar WELL AP tentamen, denna måste bokas separat via Prometric Test Centres (i Stockholm). På grund av få platser bokas tentatillfällena upp fort. Vänligen boka in din tenta i god tid innan kursen. Läs mer om arbetsbetyg i WELL AP och tentaprocessen här.

Kursupplägg dag 1: övergripande övningar inför WELL AP-tentan

Kursupplägg dag 2: fortsatta övningar kring AP-tentan, övningstenta och genomgång av alla frågor och svar

Eftersom tentan hålls på engelska kommer kursen genomföras på engelska av Charlie Cichetti, CEO of Green Building Education Services, med stöd av Sue Clark, SGBC’s chef för internationella program och medlem i IWBI’s WELL Faculty programme.

Har du en LEED Credential? LEED Green Associates och LEED APs kan tjäna 12 timmar CE -Continuing Education för den här kursen, du kan rapportera det på ditt WELL Online-konto. 

Kursmål

Att klara WELL AP-tentan för att kunna titulera sig WELL AP.

Målgrupp

Kursen passar dig som har kunskap om WELL Building Standard och vill bli WELL AP.

Förkunskaper

Denna kurs kräver kunskap och expertis inom WELL Building Standard. Vi rekommenderar att du har tagit del av WELL Building Standard kurs.

Tid

2 dagar, 08:30 - 16:30
Kontakta oss gärna för information om nästa tillfälle