Kursinformation

Kursinformation

« Tillbaka

WELL Building Standard kurs - version 2


Kursbeskrivning

(English to follow) Vill du lära dig mer om hur den bebyggda miljön påverkar människors hälsa, välbefinnande och produktivitet? Då är vår heldagsutbildning i "Understanding the WELL Building Standard" något för dig!

Vill du boka en företagsanpassad kurs, klicka här.

"Understanding the WELL Building Standard" väver samman det bästa inom design och konstruktion med faktabaserade folkhälsointerventioner. Under denna kurs lär du dig att nyttja den bebyggda miljön som ett medel för att stödja människors hälsa, välbefinnande och produktivitet. Strategier för hur vi designar, bygger och underhåller byggnader för att optimera människors mentala, fysiska och sociala hälsa utforskas i detalj.

Denna intensiva kursdag hjälper yrkesverksamma inom byggbranschen, fastighetsägare och hyresgäster att förstå sina roller i att förbättra folkhälsan. Vårdpersonal som behöver förstå den kritiska roll som den bebyggda miljön har för människors hälsa och välbefinnande drar också nytta av kursen.

Denna kurs kommer fokusera på den nya versionen av WELL (WELL v2) som kommer lanseras i augusti 2020. WELL v2 förbättrar originalversionen av WELL med mer förfinade kriterier och större anpassning till specifika projekt och geografiska områden. Om du tidigare har gått vår WELL-kurs och är bekant med WELL v1 kan du under denna dag ta del av uppdateringar kring WELLs kriterier, certifieringsprocessen och kostnader, såväl som den senaste informationen kring WELL:s expansion in i den globala marknaden.

Observera att kursdagen hålls på engelska.

Har du en LEED Credential? LEED Green Associates och LEED APs kan tjäna 6 timmar CE-Continuing Education för den här kursen, du kan rapportera in timmarna via ditt WELL Online-konto. 
_____________________________________________________________________________________

The WELL Building Standard brings together the best in design and construction with fact-based public health interventions. In this course, you will learn how to best utilize the built environment to support human health, wellbeing and productivity. Strategies for how we design, construct and operate buildings to optimize the physical, mental and social health of people are explored in detail.

This intensive day-long course helps professionals in the design and construction industry, property owners and facilities personnel, and tenants to understand their roles in improving health outcomes. Healthcare professionals curious about the critical role that the built environment plays in human health and well-being will also benefit from this course.

This course will focus on the new version of WELL (WELL v2), scheduled for official launch in August 2020. WELL v2 improves on the original version of WELL with more refined criteria and greater adaptability for specific projects and geographical regions. If you have previously attended our WELL course and are familiar with WELL v1, join us to learn about the updates to WELL’s criteria, certification process and costs as well as the latest information on WELL’s expansion into the global property market.

Note that this course is held in English.

Do you have a LEED Credential? LEED Green Associates and LEED APs can earn 6 CE (Continuing Education) hours for this course, make sure to report it on your WELL Online account.


Kursmål

Du lär dig bland annat:

  • Att kunna identifiera syfte, huvuddelar samt struktur kring WELL Building Standard

  • Diskutera den medicinska grunden för Concept (kategori) och Feature (poäng) inom WELL

  • Förstå framgångsrika strategier för att kunna uppfylla kraven i WELL Features

  • Om WELL-resurser och hur du blir en WELL Accredited Professional 

Målgrupp

Kursen passar dig som vill lära dig mer om hur om hur du kan främja hälsa genom design av bebyggd miljö. 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Efter kursen

Utbildningen fungerar även som ett avgörande steg i förberedelserna mot en examen som WELL Accredited Professional (WELL AP).

Tid

1 dag, 08:30 - 16:30

Pris

Ej medlem i Sweden Green Building Council 8 700 SEK exkl. moms
Medlem i Sweden Green Building Council 7 000 SEK exkl. moms