Vägledning samgranskning MB3.x

Välj vilket projekt som är huvudansökan. I huvudansökan skickas underlaget in för samtliga projekt som ingår i samgranskningen. Det är alltså bara huvudansökan som skickas in för granskning i BGO. Syskonprojekten förblir med status ”Registrering godkänd” alternativt ”Byggnaden är preliminärt certifierad” fram tills granskningen är avslutad. Varje projekt får efter certifiering var sitt certifikat.

För projekt som tidigare fått ett godkänt förhandsbesked är det möjligt att använda sig av den nya vägledningen, oavsett om ett preliminärt certifikat utfärdats eller inte. I de fall där den preliminära certifieringen redan genomförts är det också möjligt att använda sig av vägledningen i verifieringen.

Nedan följer en vägledning om hur arbetet och redovisning bör ske per indikator och skede:

1. Värmeeffektbehov
Preliminär certifiering:
Beräkning utförs på samtliga byggnader. Resultatet från beräkningar redovisas på försättssida. För den mest kritiska byggnaden sker redovisning enligt instruktioner i teknisk manual.

Verifiering:
Uppmätning av värmeeffektbehov utförs på samtliga byggnader. Resultatet redovisas på försättssida. För den mest kritiska byggnaden sker redovisning enligt instruktioner i teknisk manual.

2. Solvärmelast
Preliminär certifiering:
Beräkning utförs på samtliga byggnader i de fall fönster, solskydd, planlösningar, väderstreck m.m. ej är identiska. Resultatet från beräkningar redovisas på försättssida. För den mest kritiska byggnaden sker redovisning enligt instruktioner i teknisk manual.Verifiering:
Verifiering sker genom redovisning att beräkningsförutsättningarna för samtliga byggnader överensstämmer med utförandet. Resultatet från beräkningar redovisas på försättssida. För den mest kritiska byggnaden sker redovisning enligt instruktioner i teknisk manual.

3. Energianvändning
Preliminär certifiering:
Beräkning utförs på samtliga byggnader. Resultatet från beräkningar redovisas på försättssida. För den mest kritiska byggnaden sker redovisning enligt instruktioner i teknisk manual. Av mätplan-/er behöver framgå att energianvändning byggnadsvis uppfyller instruktioner i teknisk manual.

Verifiering:
Energideklaration utförs och redovisas för samtliga byggnader. Resultatet redovisas på försättssida. Energideklarationer för samtliga i certifieringen ingående byggnader redovisas. Av förvaltningsrutinerna framgår att de omfattar samtliga byggnader.

4. Andel förnybar energi
Preliminär certifiering:
Beräkning utförs på samtliga byggnader. Resultatet från beräkningar redovisas på försättssida. För den mest kritiska byggnaden sker redovisning enligt instruktioner i teknisk manual. Det framgår av redovisningen att eventuella avtal om förnybar energi gäller samtliga i certifieringen ingående byggnader.

Verifiering:
Det framgår av redovisningen att eventuella avtal om förnybar energi gäller samtliga i certifieringen ingående byggnader. Eventuella solceller/solfångare verifieras.

5. Ljud
Preliminär certifiering:
Det framgår av redovisning att samtliga i certifieringen ingående byggnader uppfyller krav på respektive ljudparameter. Redovisning kan ske i gemensamt underlag eller separat för respektive byggnad. Om redovisning sker separat per byggnad redovisas resultat på försättssida. För den mest kritiska byggnaden sker redovisning enligt instruktioner i teknisk manual.

Verifiering:
Ljudmätningar enligt instruktioner i teknisk manual utförs på samtliga i certifieringen ingående byggnader. Redovisning kan ske i gemensamt underlag eller separat för respektive byggnad. Om redovisning sker separat per byggnad redovisas resultat på försättssida. För den mest kritiska byggnaden sker redovisning enligt instruktioner i teknisk manual. För betyg Guld redovisas resultat från eventuell enkät byggnadsvis. Av förvaltningsrutinerna framgår att de omfattar samtliga byggnader.

6. Radon
Preliminär certifiering:
Det framgår av redovisning att samtliga i certifieringen ingående byggnader uppfyller betygskriterierna för sökt betyg. Redovisning kan ske i gemensamt underlag eller separat för respektive byggnad. Om redovisning sker separat per byggnad redovisas resultat på försättssida. För den mest kritiska byggnaden sker redovisning enligt instruktioner i teknisk manual.

Verifiering:
Radonmätningar enligt instruktioner i teknisk manual utförs på samtliga i certifieringen ingående byggnader. Protokoll från samtliga byggnader redovisas. Resultat per byggnad redovisas på försättssida. Av förvaltningsrutinerna framgår att de omfattar samtliga byggnader.

7. Ventilation
Preliminär certifiering:
Det framgår av redovisning att samtliga i certifieringen ingående byggnader uppfyller betygskriterierna för sökt betyg. Redovisning kan ske i gemensamt underlag eller separat för respektive byggnad. Om redovisning sker separat per byggnad redovisas resultat på försättssida. För den mest kritiska byggnaden sker redovisning enligt instruktioner i teknisk manual.

Verifiering:
Luftmätningar, OVK och liknande enligt instruktioner i teknisk manual utförs på samtliga i certifieringen ingående byggnader. Mätprotokoll, OVK och l iknande för samtliga byggnader redovisas. Resultat per byggnad redovisas på försättssida. För betyg Guld redovisas resultat från enkät eller mätning byggnadsvis. Av förvaltningsrutinerna framgår att de omfattar samtliga byggnader.

8. Fuktsäkerhet
Preliminär certifiering:
Det framgår av redovisning att samtliga i certifieringen ingående byggnader uppfyller betygskriterierna för sökt betyg. Redovisning kan ske i gemensamt underlag eller separat för respektive byggnad. Om redovisning sker separat per byggnad redovisas resultat på försättssida. För den mest kritiska byggnaden sker redovisning enligt instruktioner i teknisk manual.

Verifiering:
Provningar, dokumentation och liknande enligt instruktioner i teknisk manual utförs på samtliga i certifieringen ingående byggnader. Mätprotokoll, fuktronder och liknande för samtliga byggnader redovisas. Resultat per byggnad redovisas på försättssida. Av förvaltningsrutinerna framgår att de omfattar samtliga byggnader.

9. Termiskt klimat vinter
Preliminär certifiering:
Beräkning utförs på samtliga byggnader i de fall fönster, planlösningar, uppvärmningssystem m.m. ej är identiska. Resultatet från beräkningar redovisas på försättssida. För den mest kritiska byggnaden sker redovisning enligt instruktioner i teknisk manual.

Verifiering:
Verifiering sker genom redovisning att beräkningsförutsättningarna för samtliga byggnader överensstämmer med utförandet. För den mest kritiska byggnaden sker redovisning enligt instruktioner i teknisk manual. Resultat per byggnad redovisas på försättssida. För betyg Guld redovisas resultat från enkät eller mätning byggnadsvis. Av förvaltningsrutinerna framgår att de omfattar samtliga byggnader.

10. Termiskt klimat sommar
Preliminär certifiering:
Beräkning utförs på samtliga byggnader i de fall fönster, planlösningar, solskydd m.m. ej är identiska. Resultatet från beräkningar redovisas på försättssida. För den mest kritiska byggnaden sker redovisning enligt instruktioner i teknisk manual.

Verifiering:
Verifiering sker genom redovisning att beräkningsförutsättningarna för samtliga byggnader överensstämmer med utförandet. För den mest kritiska byggnaden sker redovisning enligt instruktioner i teknisk manual. Resultat per byggnad redovisas på försättssida. För betyg Guld redovisas resultat från enkät eller mätning byggnadsvis. Av förvaltningsrutinerna framgår att de omfattar samtliga byggnader.

11. Dagsljus
Preliminär certifiering:
Beräkning utförs på samtliga byggnader i de fall fönster, planlösningar, solskydd, skuggning m.m. ej är identiska. Resultatet från beräkningar redovisas på försättssida. För den mest kritiska byggnaden sker redovisning enligt instruktioner i teknisk manual.

Verifiering:
Verifiering sker genom redovisning att beräkningsförutsättningarna för samtliga byggnader överensstämmer med utförandet. För den mest kritiska byggnaden sker redovisning enligt instruktioner i teknisk manual. Resultat per byggnad redovisas på försättssida. Av förvaltningsrutinerna framgår att de omfattar samtliga byggnader.

12. Legionella
Preliminär certifiering:
Det framgår av redovisning att samtliga i certifieringen ingående byggnader uppfyller betygskriterierna för sökt betyg. Redovisning kan ske i gemensamt underlag eller separat för respektive byggnad. Om redovisning sker separat per byggnad redovisas resultat på försättssida. För den mest kritiska byggnaden sker redovisning enligt instruktioner i teknisk manual.

Verifiering:
Mätningar, uppföljning och liknande enligt instruktioner i teknisk manual utförs på samtliga i certifieringen ingående byggnader. Intyg och liknande för samtliga byggnader redovisas. Resultat per byggnad redovisas på försättssida. Av förvaltningsrutinerna framgår att de omfattar samtliga byggnader.

13. Loggbok med byggvaror
Preliminär certifiering:
Det framgår av redovisning att samtliga i certifieringen ingående byggnader uppfyller betygskriterierna för sökt betyg. Redovisning kan ske i gemensamt underlag eller separat för respektive byggnad. Om redovisning sker separat per byggnad redovisas resultat på försättssida. För den mest kritiska byggnaden sker redovisning enligt instruktioner i teknisk manual.

Verifiering:
Komplett loggbok enligt instruktioner i teknisk manual byggnadsvis ska kunna verifieras. En komplett loggbok bifogas som redovisning. Resultat per byggnad redovisas på försättssida. Eventuella avvikelser redovisas byggnadsvis. Av förvaltningsrutinerna framgår att de omfattar samtliga byggnader.

14. Utfasning av farliga ämnen
Preliminär certifiering:
Det framgår av redovisning att samtliga i certifieringen ingående byggnader uppfyller betygskriterierna för sökt betyg. Redovisning kan ske i gemensamt underlag eller separat för respektive byggnad. Om redovisning sker separat per byggnad redovisas resultat på försättssida. För den mest kritiska byggnaden sker redovisning enligt instruktioner i teknisk manual.

Verifiering:
Komplett loggbok enligt instruktioner i teknisk manual byggnadsvis ska kunna verifieras. En komplett loggbok bifogas som redovisning. Resultat per byggnad redovisas på försättssida. Eventuella avvikelser redovisas byggnadsvis. Av förvaltningsrutinerna framgår att de omfattar samtliga byggnader. 

15. Klimatpåverkan byggskede
Preliminär certifiering:
Beräkning utförs på samtliga byggnader. Resultatet från beräkningar redovisas på försättssida. För den mest kritiska byggnaden sker redovisning enligt instruktioner i teknisk manual.

Verifiering:
Klimatdeklaration utförs och redovisas för samtliga byggnader. Resultatet redovisas på försättssida. Produktspecifika EPD:er kan behöva redovisas byggnadsvis om dessa skiljer sig åt.