BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien, utvecklat och administrerat av the Building Research Establishment (BRE). BREEAM är ett av de äldsta miljöcertifieringssystemen och systemet har använts för att certifiera över 500 000 byggnader. BREEAM har funnits i omarbetade versioner sedan 1990 och är det mest spridda av de internationella systemen i Europa.

Sweden Green Building Council har anpassat BREEAM till svenska förhållanden och den svenska versionen, BREEAM-SE, är sedan 2013 den version av BREEAM som används på den svenska marknaden. En ny version, BREEAM-SE 2017, släpptes den 17 oktober 2017.

Med BREEAM-SE är det möjligt att certifiera byggnader enligt svenska regler och standarder, och samtidigt arbeta efter en internationellt erkänd metod. Certifieringens hårda krav gör att man får en fastighet som starkt bidrar till en bättre miljö, men samtidigt ger en bättre investering, då internationella och svenska investerare ser ett högre värde i byggnader vars miljöcertifiering kan jämföras på en internationell marknad.

BREEAM-SE används för att certifiera nyproducerade byggnader och byggnadens miljöprestanda bedöms inom ett antal olika områden. Till exempel bedöms och poängsätts byggandens energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning och avfallshantering. Även projektledningen, byggnadens placering i förhållande till allmänna kommunikationsmedel, val av byggnadsmaterial och de föroreningar byggnaden kan ge upphov till ingår i bedömningen. Extrapoäng kan uppnås för hur innovativ byggnaden är i sina tekniska lösningar.

För varje område räknas det ut hur stor del av den totala poängen för området byggnaden har uppnått, detta aggregeras sedan till en totalpoäng. Når byggnaden inte upp till 30 procent av maximal poängsumma får den ingen certifiering. De olika nivåerna är PASS, GOOD, VERY GOOD, EXCELLENT och OUTSTANDING. För att uppnå det högsta betyget, s.k. OUTSTANDING, krävs 85 procent av maximal poäng.

För registrering och certifiering enligt BREEAM-SE krävs att projektet har anlitat en licensierad BREEAM-SE-assessor. Assessorn fungerar som projektets revisor, men är inte en del av projekteringsgruppen. För att projektet ska ha så goda förutsättningar som möjligt att nå målsättningen enligt BREEAM-SE är det också bra att anlita en så kallad BREEAM-SE Accredited Professional (AP).

Alla projekt i BREEAM-SE måste registreras i SGBC:s onlineverktyg Building Green Online (BGO). Du ansöker om ett konto via denna länk.

Aktuellt i BREEAM-SE
- De senaste händelserna och uppdateringarna

Introduktion till BREEAM-SE
Faktablad om BREEAM-SE

Certifiera en byggnad med BREEAM-SE
- Registrera ett projekt i Building Green Online (inloggning krävs)
- Introduktion till att certifiera enligt BREEAM-SE
Introduktion till BREEAM-SE Accredited Professional

Kurser och hjälp
- Utbildningar i BREEAM-SE
- Personer som är certifierade i BREEAM-SE
- Dokument och manualer för BREEAM-SE 
- Logotyper

Ansöka om att bli BREEAM-SE-assessor
Skicka ansökan till Kerstin Hultman-Boye, . Om du behöver ansökningshandlingar kan hon skicka dessa till dig.

Certifierade byggnader
- Se lista över certifierade byggnader i BREEAM (extern länk till BRE)

Ställa en fråga om BREEAM-SE
Har du projektspecifika frågor eller bara en allmän fråga? Läs mer på sidan Ställa en fråga i BREEAM-SE.

Fördelar med BREEAM

Budskapsplattform för BREEAM-SE finns att ladda ner här (pdf)


Rapport från BRE om BREEAMs fördelar (The value of BREEAM) finns här: The Value of BREEAM

breeam value