Avgifter i Miljöbyggnad

För att certifiera en byggnad i Miljöbyggnad erläggs avgift för registrering och certifiering.

Avgifterna beror på typ av projekt och byggnadens yta, vilket i detta fall mäts i Atemp. Kompletterande avgifter ska täcka merarbete för granskare och certifieringsavdelningen för till exempel ytterligare kontroller eller granskningar. En ansökan avbryts om inte efterfrågade revideringar inkommit inom aktuella hålltider. Tidsgränserna för olika moment anges på denna sida.

Godkända byggnader listas på Sweden Green Building Councils hemsida.

Medlemmar i Sweden Green Building Council har 20 % rabatt på alla avgifter. Rabatterade avgifter avrundas till närmsta hundratal. För att rabatten ska kunna ges vid en certifiering så ska fastighetsägaren vara medlem i SGBC vid det tillfälle då avgiften faktureras. För icke-medlemmar gäller ordinarie avgift enligt listan nedan.

Vid certifiering av större bestånd eller många byggnader med liknande förutsättningar kan det finnas möjligheter till ytterligare rabatter, vänligen kontakta miljobyggnad@sgbc.se för mer information.

Rabatt vid samgranskning av lika byggnader beskrivs under kapitlet “Kompletterande avgifter” nedan och under åtgärden “Rabatt vid samgranskning av lika byggnader”.

Avgifterna gäller från den 1 januari 2021. Moms tillkommer på samtliga avgifter.

Nybyggnad

Flerbostadshus litet (mindre än 5000 m2) (MB.FLN)

Avgift
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 15 000
Certifiering (preliminär certifiering och verifiering) 85 000
Verifiering (projekt preliminärt certifierade före 2020) 42 500

Flerbostadshus stort (större än 5000 m2) (MB.FSN)

Avgift
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 15 000
Certifiering (preliminär certifiering och verifiering) 94 000
Verifiering (projekt preliminärt certifierade före 2020) 47 000

Lokalbyggnad liten (mindre än 10 000 m2) (MB.LLN)

Avgift
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 15 000
Certifiering (preliminär certifiering och verifiering) 118 000
Verifiering (projekt preliminärt certifierade före 2020) 59 000

Lokalbyggnad stor (större än 10 000 m2) (MB.LSN)

Avgift
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 15 000
Certifiering (preliminär certifiering och verifiering) 127 000
Verifiering (projekt preliminärt certifierade före 2020) 63 500

Småhus (MB.SN)

Avgift
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 8 000
Certifiering (preliminär certifiering och verifiering) 40 000
Verifiering (projekt preliminärt certifierade före 2020)  20 000

Ombyggnad (gäller även om- och tillbyggnad)

Flerbostadshus litet (mindre än 5000 m2) (MB.FLO)

Avgift
Registrering inkl. ett förhandsbesked
samt ett obligatoriskt förhandsbesked
för val av bedömningskriterier.
15 000
Certifiering (preliminär certifiering och verifiering) 94 000
Verifiering (projekt preliminärt certifierade före 2020) 47 000

Flerbostadshus stort (större än 5000 m2) (MB.FSO)

Avgift
Registrering inkl. ett förhandsbesked
samt ett obligatoriskt förhandsbesked
för val av bedömningskriterier.
15 000
Certifiering (preliminär certifiering och verifiering) 123 000
Verifiering (projekt preliminärt certifierade före 2020) 61 500

Lokalbyggnad liten (mindre än 10 000 m2) (MB.LLO)

Avgift
Registrering inkl. ett förhandsbesked
samt ett obligatoriskt förhandsbesked
för val av bedömningskriterier.
15 000
Certifiering (preliminär certifiering och verifiering) 123 000
Verifiering (projekt preliminärt certifierade före 2020) 61 500

Lokalbyggnad stor (större än 10 000 m2) (MB.LSO)

Avgift
Registrering inkl. ett förhandsbesked
samt ett obligatoriskt förhandsbesked
för val av bedömningskriterier.
15 000
Certifiering (preliminär certifiering och verifiering) 132 000
Verifiering (projekt preliminärt certifierade före 2020) 66 000

Småhus (MB.SO)

Avgift
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 8 000
Certifiering (preliminär certifiering och verifiering) 40 000
Verifiering (projekt preliminärt certifierade före 2020)  20 000

Befintlig byggnad

Flerbostadshus litet (mindre än 5000 m2) (MB.FLB)

Avgift
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 15 000
Certifiering 45 000

Flerbostadshus stort (större än 5000 m2) (MB.FSB)

Avgift
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 15 000
Certifiering 50 000

Lokalbyggnad liten (mindre än 10 000 m2) (MB.LLB)

Avgift
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 15 000
Certifiering 56 000

Lokalbyggnad stor (större än 10 000 m2) (MB.LSB)

Avgift
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 15 000
Certifiering 70 000

Småhus (MB.SB)

Avgift
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 8 000
Certifiering 40 000

Kompletterande avgifter

Samtliga byggnadstyper

 

Åtgärd                              Avgift Information
Ytterligare kontroll av formalia innan granskning 4 000 Om formalia behöver kontrolleras mer än en gång.
Förlängd granskningsprocess 8 000 Kan väljas när projektets ansökan är under revidering. Om detta alternativ används kommer alla tider för revidering och granskning dubbleras. Detta val kan göras under första revideringen direkt i Building Green Online (BGO), vid senare revidering kontakta miljobyggnad@sgbc.se.
Förseningsavgift 13 000 per påbörjad vecka Förskjuter revideringsdeadline med en vecka. Datum kan som mest förskjutas med fyra veckor efter utsatt deadline.
Tredje revideringsomgång 13 000 Utöver de två revideringar som ingår i ordinarie certifieringsprocess, så tillkommer en extra revidering.
Förhandsbesked 11 000 För projekt registrerade 2019 eller senare ingår ett förhandsbesked i registreringsavgiften. Avgift är per förhandsbesked (hel eller del av indikator) utöver denna.
En (1) revidering ingår alltid i förhandsbesked oavsett registreringsdatum.
Uppdatering av ett (1) indikatorbetyg 5 000 Granskning och hantering för att uppdatera ett (1) indikatorbetyg. Måste sökas senast fem (5) år efter verifiering.
Extra plakett flerbostadshus och lokaler 1 500 Plakett med betyg
Extra projektfråga och fråga för ej registrerat projekt 3 000 För svar på fråga som inte inkluderas i registreringsavgiften samt svar på fråga för ej registrerat projekt.
Förläng registreringstiden med 1 år 7 500 Förlängning av registrering efter de tre (3) år som ingår. Endast en förlängning kan köpas per projekt.
Förläng verifieringstid med ett (1) år efter de tre (3) ordinarie åren 20 000 Kräver även tids-och handlingsplan.
Förlängning kan ske under den ordinarie verifieringstiden, det vill säga innan granskning av verifieringen påbörjats.
Rabatt vid samgranskning av lika byggnader Vid godkänd samgranskning av lika byggnader betalas full registreringsavgift för samtliga byggnader samt full certifieringsavgift för huvudbyggnaden och för resterande syskonbyggnader betalas 60% av certifieringsavgiften.
Verifiering utan preliminärcertifiering En (1) halv certifieringsavgift Byggnader som varit i drift i 1 – 5 år kan verifieras utan att först preliminärcertifieras. Redovisning sker i enlighet med bedömningskriteriernas instruktion för redovisning vid verifiering, samt vid behov också instruktionerna för preliminär certifiering.
Delverifiering 6 500 Delverifiering kan skickas in i BGO efter att byggnaden blivit preliminärt certifierad men innan ordinarie verifiering.

Projekt kan delverifiera valfritt antal indikatorer och vid ett tillfälle. Delverifiering följer certifieringsprocessen med möjlighet till samma antal revideringar.

Kostnaden för detta är densamma oavsett hur många indikatorer man väljer att delverifiera då man betalar för processen och inte omfattningen.

De indikatorer som inte godkänns vid delverifiering debiteras dock ytterligare 4 000 kronor per indikator vid ordinarie verifiering. Detta för att indikatorn måste granskas på nytt.

Om projektet ansökt om att preliminärcertifieras innan 2020 (dvs inte betalat in avgiften för verifiering i samband med preliminärcertifieringen) kommer även kostnaden för verifiering tas ut i samband med ansökan om delverifiering.

Kontakta SGBC innan uppladdning av underlag och inskick i BGO.

Omstart av ansökan/ verifiering En (1) halv certifieringsavgift Om projektet vill starta om ansökan/ verifiering under granskning.
Återrapportering MB 3.X 5 000 Avgift som tas ut vid återrapportering.
Ansökan om bibehållen certifiering i certifierad byggnad 11 000 En (1) revidering ingår.

Tryckt manual

Avgift 800