Avgifter i Miljöbyggnad

För att certifiera en byggnad i Miljöbyggnad erläggs avgift för registrering och certifiering.

Avgifterna beror på typ av projekt och byggnadens yta, vilket i detta fall mäts i Atemp. Kompletterande avgifter ska täcka merarbete för granskare och certifieringsavdelningen för till exempel ytterligare kontroller eller granskningar. En ansökan avbryts om inte efterfrågade revideringar inkommit inom aktuella hålltider. Tidsgränserna för olika moment anges på denna sida.

Godkända byggnader listas på Sweden Green Building Councils hemsida.

Medlemmar i Sweden Green Building Council har 20 % rabatt på alla avgifter. Rabatterade avgifter avrundas till närmsta hundratal. För att rabatten ska kunna ges vid en certifiering så ska fastighetsägaren vara medlem i SGBC vid det tillfälle då avgiften faktureras. För icke-medlemmar gäller ordinarie avgift enligt listan nedan.

Rabatt vid samgranskning av lika byggnader beskrivs under kapitlet “Kompletterande avgifter” nedan och under åtgärden “Rabatt vid samgranskning av lika byggnader”.

Avgifterna gäller från och med den 1 januari 2023 fram till dess att ny lista publiceras.

Moms tillkommer på samtliga avgifter.

Inkluderat i avgifter 

Registrering – Tre (3) projektfrågor ingår i avgiften
        Ett (1) förhandsbesked ingår. 

Certifiering 

  • Preliminär certifiering – Kontroll av formalia före granskning, granskning inklusive två (2) revideringar, plakett, certifikat. 
  • Verifiering – Kontroll av formalia före granskning, granskning inklusive två (2) revideringar, certifikat.
    Vid ombyggnad sker verifiering på de indikatorer som berörs av ombyggnaden. Eventuellt platsbesök är inkluderat i avgiften. Eventuell avgift för korrigering av betyget på plaketten tillkommer.

Nybyggnad

Flerbostadshus litet (mindre än 5000 m2) (MB.FLN)

Avgift
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 16 000
Certifiering (preliminär certifiering och verifiering) 91 000
Verifiering (projekt preliminärt certifierade före 2020) 45 500

Flerbostadshus stort (större än 5000 m2) (MB.FSN)

Avgift
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 16 000
Certifiering (preliminär certifiering och verifiering) 100 000
Verifiering (projekt preliminärt certifierade före 2020) 50 000

Lokalbyggnad liten (mindre än 10 000 m2) (MB.LLN)

Avgift
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 16 000
Certifiering (preliminär certifiering och verifiering) 126 000
Verifiering (projekt preliminärt certifierade före 2020) 63 000

Lokalbyggnad stor (större än 10 000 m2) (MB.LSN)

Avgift
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 16 000
Certifiering (preliminär certifiering och verifiering) 136 000
Verifiering (projekt preliminärt certifierade före 2020) 68 000

Småhus (MB.SN)

Avgift
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 9 000
Certifiering (preliminär certifiering och verifiering) 42 000
Verifiering (projekt preliminärt certifierade före 2020)  21 500

Ombyggnad (gäller även om- och tillbyggnad)

Flerbostadshus litet (mindre än 5000 m2) (MB.FLO)

Avgift
Registrering inkl. ett förhandsbesked
samt ett obligatoriskt förhandsbesked
för val av bedömningskriterier.
16 000
Certifiering (preliminär certifiering och verifiering) 100 000
Verifiering (projekt preliminärt certifierade före 2020) 50 000

Flerbostadshus stort (större än 5000 m2) (MB.FSO)

Avgift
Registrering inkl. ett förhandsbesked
samt ett obligatoriskt förhandsbesked
för val av bedömningskriterier.
16 000
Certifiering (preliminär certifiering och verifiering) 131 000
Verifiering (projekt preliminärt certifierade före 2020) 65 500

Lokalbyggnad liten (mindre än 10 000 m2) (MB.LLO)

Avgift
Registrering inkl. ett förhandsbesked
samt ett obligatoriskt förhandsbesked
för val av bedömningskriterier.
16 000
Certifiering (preliminär certifiering och verifiering) 131 000
Verifiering (projekt preliminärt certifierade före 2020) 65 500

Lokalbyggnad stor (större än 10 000 m2) (MB.LSO)

Avgift
Registrering inkl. ett förhandsbesked
samt ett obligatoriskt förhandsbesked
för val av bedömningskriterier.
16 000
Certifiering (preliminär certifiering och verifiering) 141 000
Verifiering (projekt preliminärt certifierade före 2020) 70 000

Småhus (MB.SO)

Avgift
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 9 000
Certifiering (preliminär certifiering och verifiering) 42 000
Verifiering (projekt preliminärt certifierade före 2020)  21 500

Befintlig byggnad

Flerbostadshus litet (mindre än 5000 m2) (MB.FLB)

Avgift
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 16 000
Certifiering 48 000

Flerbostadshus stort (större än 5000 m2) (MB.FSB)

Avgift
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 16 000
Certifiering 53 000

Lokalbyggnad liten (mindre än 10 000 m2) (MB.LLB)

Avgift
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 16 000
Certifiering 60 000

Lokalbyggnad stor (större än 10 000 m2) (MB.LSB)

Avgift
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 16 000
Certifiering 75 000

Småhus (MB.SB)

Avgift
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 9 000
Certifiering 42 000

Kompletterande avgifter

Samtliga byggnadstyper

 

Åtgärd                         Avgift Information
Förlängd granskningsprocess 8 500 Kan väljas när projektets ansökan är under revidering. Om detta alternativ används kommer alla tider för revidering och granskning dubbleras. Detta val kan göras under första revideringen direkt i Building Green Online (BGO), vid senare revidering kontakta miljobyggnad@sgbc.se.
Förseningsavgift 13 000 per påbörjad vecka Förskjuter revideringsdeadline med en vecka. Datum kan som mest förskjutas med fyra veckor efter utsatt deadline.
Tredje revideringsomgång 13 500 Utöver de två revideringar som ingår i ordinarie certifieringsprocess, så tillkommer en extra revidering.
Förhandsbesked 11 500 För projekt registrerade 2019 eller senare ingår ett förhandsbesked i registreringsavgiften. Avgift är per förhandsbesked utöver denna. 
En revidering ingår alltid i förhandsbesked oavsett registreringsdatum. 
Uppdatering av ett (1) indikatorbetyg 6 000 Granskning och hantering för att uppdatera ett (1) indikatorbetyg. Förutsätter att certifieringen godkänts. Måste sökas senast fem (5) år efter verifiering.
Extra plakett flerbostadshus och lokaler 1 600 Plakett med betyg
Extra projektfråga och fråga för ej registrerat projekt 3 000 För svar på fråga som inte inkluderas i registreringsavgiften samt svar på fråga för ej registrerat projekt.
Förläng registreringstiden med 1 år 8 000 Förlängning av registrering efter de tre (3) år som ingår. Endast en förlängning kan köpas per projekt.
Förläng verifieringstid med ett (1) år efter de tre (3) ordinarie åren 20 000 Kräver även tids-och handlingsplan.
Förlängning kan ske under den ordinarie verifieringstiden, det vill säga innan granskning av verifieringen påbörjats.
Rabatt vid samgranskning av lika byggnader Vid godkänd samgranskning av lika byggnader betalas full registreringsavgift för samtliga byggnader samt full certifieringsavgift för huvudbyggnaden och för resterande syskonbyggnader betalas 60% av certifieringsavgiften.
Verifiering utan preliminärcertifiering En (1) halv certifieringsavgift Byggnader som varit i drift i 1 – 5 år kan verifieras utan att först preliminärcertifieras. Redovisning sker i enlighet med bedömningskriteriernas instruktion för redovisning vid verifiering, samt vid behov också instruktionerna för preliminär certifiering.
Delverifiering 7 000 Delverifiering kan skickas in efter att byggnaden blir preliminärt certifierad men innan ordinarie verifiering. 

Om projektet ansökt om att preliminärcertifieras innan 2020 och därmed inte betalat in avgiften för verifiering i samband med preliminärcertifieringen kommer även kostnaden för verifiering tas ut i samband med ansökan om delverifiering. 

För varje indikator som projektet söker om delverifiering för men som inte godkänns (efter revidering) debiteras ytterligare 4 000 per indikator. Detsamma gäller om projektet önskar höjning av betyg för en godkänd indikator (denna avgift tas ut för att indikatorn måste granskas om vid verifiering).

Omstart av ansökan/ verifiering En (1) halv certifieringsavgift Om projektet vill starta om ansökan/ verifiering under granskning.
Återrapportering MB 3.X & 4.X 5 500 Avgift som tas ut när projekt återrapporterar.
Ansökan om bibehållen certifiering i certifierad byggnad 11 500 En (1) revidering ingår. Gäller ej preliminär certifiering.

Tryckt manual

Avgift 800