Avgifter i Miljöbyggnad

För att certifiera en byggnad i Miljöbyggnad erläggs avgift för registrering och certifiering.

Avgifterna beror på typ av projekt och byggnadens storlek. Kompletterande avgifter ska täcka merarbete för granskare och certifieringsavdelningen för till exempel ytterligare kontroller eller granskningar. En ansökan avbryts om inte efterfrågade revideringar inkommit inom aktuella hålltider. Tidsgränserna för olika moment anges på denna sida.

Godkända byggnader listas på Sweden Green Building Councils hemsida.

Medlemmar i Sweden Green Building Council har 20 % rabatt på alla avgifter. Rabatterade avgifter avrundas till närmsta hundratal. För icke-medlemmar gäller ordinarie avgift enligt listan nedan.

Vid certifiering av större bestånd eller byggnader med liknande förutsättningar kan rabatter ges, vänligen kontakta miljöbyggnad@sgbc.se för mer information.
Rabatten för byggnader med liknande förutsättningar beskrivs under kapitlet “Kompletterande avgifter” nedan och under åtgärden “Rabatt för granskning av lika byggnader”

Avgifterna gäller från den 1 januari 2020. Moms tillkommer på samtliga avgifter.

Nybyggnad

Flerbostadshus litet (mindre än 5000 m2) (MB.FLN)

Avgift
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 15 000
Certifiering (preliminär certifiering och verifiering) 85 000
Verifiering (projekt preliminärt certifierade före 2020) 42 500

Flerbostadshus stort (större än 5000 m2) (MB.FSN)

Avgift
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 15 000
Certifiering (preliminär certifiering och verifiering) 94 000
Verifiering (projekt preliminärt certifierade före 2020) 47 000

Lokalbyggnad liten (mindre än 10 000 m2) (MB.LLN)

Avgift
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 15 000
Certifiering (preliminär certifiering och verifiering) 118 000
Verifiering (projekt preliminärt certifierade före 2020) 59 000

Lokalbyggnad stor (större än 10 000 m2) (MB.LSN)

Avgift
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 15 000
Certifiering (preliminär certifiering och verifiering) 127 000
Verifiering (projekt preliminärt certifierade före 2020) 63 500

Småhus (MB.SN)

Avgift
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 8 000
Certifiering (preliminär certifiering och verifiering) 40 000
Verifiering (projekt preliminärt certifierade före 2020)  20 000

Ombyggnad (gäller även om- och tillbyggnad)

Flerbostadshus litet (mindre än 5000 m2) (MB.FLO)

Avgift
Registrering inkl. ett förhandsbesked
samt ett obligatoriskt förhandsbesked
för val av bedömningskriterier.
15 000
Certifiering (preliminär certifiering och verifiering) 94 000
Verifiering (projekt preliminärt certifierade före 2020) 47 000

Flerbostadshus stort (större än 5000 m2) (MB.FSO)

Avgift
Registrering inkl. ett förhandsbesked
samt ett obligatoriskt förhandsbesked
för val av bedömningskriterier.
15 000
Certifiering (preliminär certifiering och verifiering) 123 000
Verifiering (projekt preliminärt certifierade före 2020) 61 500

Lokalbyggnad liten (mindre än 10 000 m2) (MB.LLO)

Avgift
Registrering inkl. ett förhandsbesked
samt ett obligatoriskt förhandsbesked
för val av bedömningskriterier.
15 000
Certifiering (preliminär certifiering och verifiering) 123 000
Verifiering (projekt preliminärt certifierade före 2020) 61 500

Lokalbyggnad stor (större än 10 000 m2) (MB.LSO)

Avgift
Registrering inkl. ett förhandsbesked
samt ett obligatoriskt förhandsbesked
för val av bedömningskriterier.
15 000
Certifiering (preliminär certifiering och verifiering) 132 000
Verifiering (projekt preliminärt certifierade före 2020) 66 000

Småhus (MB.SO)

Avgift
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 8 000
Certifiering (preliminär certifiering och verifiering) 40 000
Verifiering (projekt preliminärt certifierade före 2020)  20 000

Befintlig byggnad

Flerbostadshus litet (mindre än 5000 m2) (MB.FLB)

Avgift
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 15 000
Certifiering 45 000

Flerbostadshus stort (större än 5000 m2) (MB.FSB)

Avgift
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 15 000
Certifiering 50 000

Lokalbyggnad liten (mindre än 10 000 m2) (MB.LLB)

Avgift
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 15 000
Certifiering 56 000

Lokalbyggnad stor (större än 10 000 m2) (MB.LSB)

Avgift
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 15 000
Certifiering 70 000

Småhus (MB.SB)

Avgift
Registrering, inkl. ett förhandsbesked 8 000
Certifiering 40 000

Kompletterande avgifter

Samtliga byggnadstyper

Åtgärd                              Avgift Information
Ytterligare kontroll av formalia innan granskning 4 000 Om formalia behöver kontrolleras mer än en gång.
Förlängd granskningsprocess 8 000 Kan väljas när projektet fått första kommentarerna från granskaren och innebär att alla tider för revidering och granskning dubbleras. Detta val görs direkt i Building Green Online (BGO).
Förseningsavgift 13 000 per påbörjad vecka För revideringar som inkommit i BGO upp till fyra veckor efter utsatt tidsgräns.
Tredje revideringsomgång 13 000 Utöver de två revideringar som ingår i ordinarie certifieringsprocess, så tillkommer en extra revidering.
Förhandsbesked 11 000 För projekt registrerade 2019 eller senare ingår ett förhandsbesked i registreringsavgiften. Avgift är per förhandsbesked (hel eller del av indikator) utöver denna.
En revidering ingår alltid i förhandsbesked oavsett registreringsdatum.
Uppdatering av ett (1) indikatorbetyg 20 000 Granskning och hantering för att uppdatera ett (1) indikatorbetyg. Måste sökas senast fem (5) år efter verifiering.
Överklagan av certifieringsbeslut En (1) certifieringsavgift Om överklagan bifalles av tekniska rådet utgår ingen avgift.
Överlåtelse till ny fastighetsägare 4 000 Inkluderar administration och ompublicering
Extra plakett flerbostadshus och lokaler 1 500 Plakett med betyg
Extra projektfråga och fråga för ej registrerat projekt 3 000 För svar på fråga som inte inkluderas i registreringsavgiften samt svar på fråga för ej registrerat projekt.
Förläng registreringstiden med 1 år 7 500 Förlängning av registrering efter de tre (3) år som ingår. Endast en förlängning kan köpas per projekt.
Förläng verifieringstid med ett (1) år efter de tre (3) ordinarie åren 20 000 Kräver även tids-och handlingsplan.
Förlängning kan ske under den ordinarie verifieringstiden, det vill säga innan granskning av verifieringen påbörjats.
Rabatt för granskning av lika byggnader Vid godkänd rabatt för granskning av lika byggnader betalas full registreringsavgift för samtliga byggnader samt full certifieringsavgift för första byggnaden och för resterande byggnader betalas 60% av certifieringsavgiften.
Delverifiering En (1) halv certifieringsavgift Delverifiering kan skickas in efter att byggnaden blir preliminärt certifierad men innan ordinarie verifiering.
Omstart av ansökan/ verifiering En (1) halv certifieringsavgift Om projektet vill starta om ansökan/ verifiering under granskning.

Tryckt manual

Avgift 800