Digitala certifikat i Miljöbyggnad

För byggnader som certifieras i Miljöbyggnad från och med den 13:e september, så finns nu certifikatet digitalt i BGO. Tidigare har certifikaten mejlats till fastighetsägaren i pdf-form.

I samband med att många banker erbjuder mer förmånliga lånevillkor för boende i byggnader certifierade i Miljöbyggnad, så har efterfrågan på att få tillgång till certifikaten ökat. Då underlättar det för fastighetsägaren att själv kunna ladda ned det.

När fastighetsägaren mottar besked om certifiering så finns certifikatet att ladda ner från ansökans översiktssida i BGO. Plaketten postas till fastighetsägaren som vanligt.