Äldreboende på Åland först att certifieras med Miljöbyggnad utanför Sverige

Äldreboendet Rosengård i centralorten Godby på norra Åland har fått en ny tillbyggnad för 14 boende och certifieras nu med Miljöbyggnad 3.0 i nivå brons. Miljöbyggnad definierar krav enligt 15 olika indikatorer som bestämmer vilka egenskaper den färdiga byggnaden ska ha. Fokus ligger på energianvändning, innemiljö och sunda material.

Tillbyggnaden är ritad av åländska Donalds Arkitekter och har bland annat solceller på taket vilket var en förutsättning för att byggnaden skulle klara Miljöbyggnad 3.0. Byggnaden fick även ett gemensamt vardagsrum, i stället för en lång korridor, med mycket naturligt ljus från en lanternin vars fönster beräknas bidra till byggnadens uppvärmning (cirka 3000 kWh per år).

  • Rosengård är extra speciellt då det är första gången vi på Sweden Green Building Council certifierar ett projekt utomlands. Äldreboendets nya tillbyggnad och utformning tar hänsyn till boendemiljö, ljus och hållbarhet på ett fantastiskt sätt, säger Lotta Werner Flyborg, vd Sweden Green Building Council.

Beställaren, Finströms kommun, hade ett tydligt önskemål om att inomhusmiljön skulle utformas med förhöjda krav gällande trivsel och välmående samt att byggandet i så hög grad som möjligt skulle ske med beprövade och sunda material.

  • Vi arkitekter har haft ett speciellt fokus på hållbarhet och energianvändning samt trivsel och välmående och allt har skett i nära samarbete med äldreboendets personal. I ett projekt som detta är det förstås av yttersta vikt att beakta alla tillgänglighetsaspekter men även personer med kognitiva svårigheters speciella krav på utrymmen och dess färgsättning, säger arkitekt Michael Donalds.

 

För mer information vänligen kontakta:
Alexandra Kriss, marknadschef SGBC, +46 8 408 85 722, alexandra.kriss@sgbc.se
Michael Donalds, arkitekt SAFA, +35 8 409 640 015, donalds@aland.net

 

För bokning av intervjuer vänligen kontakta:
Lotta Balodis, 070 483 62 25, lotta@balodis.se

Pressbilder finns på MyNewsdesk under Sweden Green Building Council.