Årets vinnare i Sweden Green Building Awards

Den 27 oktober gick 2022 års Sweden Green Building Awards av stapeln på Norra Latin i Stockholm. Aktörer och individer som på ett utmärkt sätt bidragit och inspirerat till ett hållbart samhällsbyggande prisas inom åtta kategorier. Priserna delas ut årligen av SGBC.

Årets vinnare sträcker sig från Wallenstams huvudkontor och Castellums kontorsbyggnad med verkstad och tv-studio i Värtahamnen till Stenängsskolan i Huddinge och nya järnvägsspår i Skåne. Årets hållbarhetsperson 2022 är Johan Knaust, vd på K2A.

“Vi ser ett stigande intresse för certifieringar och ett aktivt hållbarhetsarbete i fastighets- och samhällsbyggnadsbranschen. För varje år ökar kvaliteten och innovationskraften på bidragen i Sweden Green Building Awards, vilket är glädjande för hela Sveriges miljöarbete då vår bransch står för en stor del av de totala utsläppen”, säger Lotta Werner Flyborg, vd SGBC.

Årets vinnare är:

Årets person inom hållbart byggande

Johan Knaust, vd K2A

Årets Miljöbyggnad

Stensängsskolan. Fastighetsägare: Huddinge Samhällsfastigheter

Årets Miljöbyggnad iDrift

Wallenstams huvudkontor. Fastighetsägare: KB Myran

Årets BREEAM-byggnad

Stora Bergstomten – ICA EHL, Göteborg. Fastica Arendal AB, ICA Fastigheter AB

Årets utmärkelse för Hållbar infrastruktur

Lund-Arlöv, Fyra spår. Arlöv. Trafikverket, NCC och OHLA

Årets LEED-byggnad/projekt:

Kronåsen 1:1, Celsius. Uppsala. Fastighetsägare: Vasakronan

Årets LEED O+M

The Rotterdam District. Fastighetsägare: Castellum

Årets NollCO2-projekt

Villazero. Fastighetsägare: Fiskarhedenvillan

 

Läs mer om vardera projekt/person här.

Läs mer om Sweden Green Buiding Awards här.