Engagera dig i ditt regionala nätverk

För att öka intresset och kompetensen inom hållbart samhällsbyggande runt om i landet finns regionala nätverk som du som medlem kan engagera dig i.

Nätverken anordnar evenemang som medlemsmöten, studiebesök och seminarier. Genom nätverken får du möjlighet att utbyta kunskap och erfarenheter med andra i ditt närområde.

Nätverket leds av en nätverksledare tillsammans med en arbetsgrupp.

Syftet med de regionala nätverken:

 • Ett regionalt nätverk är till för medlemsföretag- och organisationer i SGBC som verkar i den aktuella regionen
 • Det är en möjlighet till ökat nätverkande, ökad kompetens och kunskapsutbyte, där du även kan lyfta och dela med dig av intressanta ämnen och innovationer för att verka för ett mer hållbart samhälle

Vill du bidra med kompetens inom något av följande fokusområden?

 • Arkitektur
 • Teknikkonsult
 • Materialindustrin
 • Bygg
 • Fastighet
 • Kommun
 • Energi
 • Bank/Finans
 • Högskola/FoI
 • Övrig aktör inom samhällsbyggnadsbranschen

 

Tidsåtgång

Arbetet sker löpande under året. Nätverket träffas några ggr per år för att diskutera olika intressanta ämnen, innovationer och planera fyra medlemsmöten under kalenderåret med olika teman som berör ett hållbart samhälle.