Flahultskolan Hus 2 – en byggnad som är bra för både människor och miljö

Jönköpings kommun har ännu en miljöbyggnad. Under våren godkändes Flahultskolan Hus 2 på inom ramen för Miljöbyggnad Silver. Det är det första av kommunens nybyggda hus som certifierats och verifierats inom Miljöbyggnad.

En byggnad ska vara bra för människorna som vistas i den och för miljön. Därför jobbar Jönköpings kommun med stort miljöfokus både vid nybyggen och i befintliga byggnader. Det handlar om allt från byggnadsmaterial och energianvändning till luftkvalitet och insläpp av dagsljus.

Miljöbyggnad är en svensk certifiering som mäter 16 olika värden inom områden som energi, innemiljö och material.

– Flahultsskolan Hus 2 är ett av de första projekten där kommunen jobbade med Miljöbyggnad och det är väldigt roligt att vi nu har verifierat certifieringen, berättar Beatrice Adolfsson, miljöingenjör på Jönköpings kommun.

På Flahultsskolan kallas Hus 2 ”Kreativa huset” eftersom det inrymmer praktiska och estetiska ämnen. Det har blivit den samlingsplats de önskade och en inomhusmiljö där både personal och elever trivs.

– Både byggnads- och certifieringsprocessen har varit givande för oss som jobbar i skolan. Att jobba med miljöcertifiering känns viktigt för vår verksamhet, säger Lena Bäckman, rektor på Flahultsskolan.

Alla byggnader måste möta vissa lagkrav när det gäller hållbart byggande. Energihushållning och krav på värmeisolering  är reglerat i lagen. Men Jönköpings kommun vill inte bara följa lagkraven.

– Flahultsskolan Hus 2 är certifierad i Miljöbyggnad Silver. Det innebär att vi presterat en bra bit över gränsvärdena och är en tydlig markering att vi är engagerade i miljöfrågor. Vi följer inte bara lagkraven, det krävs mer än så för att nå silver-nivån, förklarar Beatrice. Vi bygger numera efter Miljöbyggnad Silver i alla våra projekt, avslutar hon.