Första preliminärt certifierade byggnaden i Miljöbyggnad 3.0

Sweden Green Building Council har nu preliminärt certifierat den första byggnaden enligt Miljöbyggnad 3.0, den senaste versionen av Sveriges ledande certifieringssystem för byggnader. Först ut var Castellum, med en nybyggd lagerbyggnad i Rosersberg utanför Stockholm.– Certifieringen ligger i linje med vår strategi att bygga hållbart. Att vara först med att certifiera enligt 3.0 är extra roligt, säger Anders Nilsson vd Region Stockholm-Norr i Castellum.

Castellums lagerbyggnad preliminärcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Alla nya byggnader som byggs enligt Miljöbyggnad verifieras efter två år, för att säkerställa att byggnaden faktiskt uppnådde det som angavs i certifieringsprocessen. Under utvecklingen av Miljöbyggnad 3.0 fanns fokus på att göra certifieringen enklare att genomföra och Rosersberg 11:130 behövde enbart en revidering för att klara granskningen, som gjordes av Morgan Persson på Ramboll.

– Att vi nu certifierar den första byggnaden i version 3.0 är en milstolpe för utvecklingen av Miljöbyggnad, säger Maria Forsgren, driftsansvarig för Miljöbyggnad på Sweden Green Building Council. Det är resultatet av flera års arbete från SGBC:s medlemmar, fastighetsägare, fastighetsutvecklare och arbetsgrupper. Att det är just en lagerbyggnad som certifierats visar igen på bredden inom Miljöbyggnad, där många av de certifierade byggnaderna är flerbostadshus och kontorslokaler. Vi gläds med fastighetsägaren Castellum, som åter visar att de är en stark aktör inom hållbart byggande.