Giltighetstid och möjligheter för vidare certifiering inom Miljöbyggnad generation 2

Nu finns det nya riktlinjer för de projekt vars certifiering passerar 10års-gränsen i manualversionerna 2.x

 

Giltighetstiden för manualgeneration 2 (2.0, 2.1, 2.2, 2.3) är enligt följande:

  • 10 år efter verifiering för byggnader certifierade mot bedömningskriterierna för nyproducerade byggnader
  • 10 år efter certifiering för byggnader certifierade mot bedömningskriterierna för befintliga byggnader
  • Certifieringens giltighet kan ändras om förändringar sker i byggnaden som påverkar certifieringsresultatet, i det fall det sker inom 10 år från verifiering.

Alternativ för att certifiera på nytt
För att byggnaden fortsatt ska vara certifierad efter 10 år behöver den certifieras på nytt innan giltighetstiden för den första certifieringen går ut. Följande alternativ finns för ny certifiering inom Miljöbyggnad för byggnader som varit i drift i mer än 5 år:

  • Certifiera byggnaden under vid tillfället aktuell version av manualen för Miljöbyggnad Befintlig byggnad.
  • Certifiera byggnaden mot vid tillfället aktuell version av manualen för Miljöbyggnad iDrift.
  • Certifiera byggnaden under ett annat certifieringssystem, till exempel LEED eller BREEAM.

Ingen registreringsavgift för ny certifiering
Ingen registreringsavgift utgår för de byggnader som är certifierade i Miljöbyggnad och som registreras för en ny Miljöbyggnadscertifiering medan den tidigare certifieringen fortfarande är giltig. Resterande avgifter samt certifieringsprocess förändras ej.

Fram till och med 2021-12-31 utgår ingen registreringsavgift för de byggnader vars certifiering gått ut, men där en ny registrering godkänts innan 2021-12 -31.

Plakett returneras
Oavsett om fastighetsägaren väljer att certifiera byggnaden på nytt eller ej, så ska byggnadens Miljöbyggnadsplakett returneras till SGBC. Vid en eventuell ny certifiering så mottar fastighetsägaren en ny plakett.

Återanvända redovisning i ny ansökan
En eventuell ny certifiering sker under aktuell manual. Det går bra att använda redovisning från den tidigare certifieringen under förutsättning att den uppfyller aktuella betygskriterier samt instruktioner för redovisning.

Förlängd giltighet för certifieringar utgångna innan 2021-08-15
För byggnader certifierade under generation 2.0 – 2.3 av Miljöbyggnad där certifieringens sista giltighetsdag var innan 2021-08-15 kommer certifieringens giltighetstid att förlängas till och med 2021-08-16. Detta sker för att fastighetsägaren ska ha möjlighet att inleda en ny certifiering så snart den tidigare har gått ut.

För en byggnad som verifierades till exempel 2011-04-01 innebär det att certifieringen är giltig till och med 2021-04-01 (10 år efter verifiering). Detta datum kommer då att skjutas fram till och med 2021-08-16.