Grönt byggande viktig valfråga för svenskarna enligt ny Novus-undersökning

SGBC har släppt resultatet av den årliga studien över svenskarnas kunskap och attityder om bygg- och fastighetsbranschen. Med ett kommande riksdagsval i höst, och ett förändrat säkerhetsläge i Europa, är hållbarhet och politikernas prioriteringar viktiga frågor enligt Novus-undersökningen. Koldioxidutsläpp rankas som den främsta frågan inom hållbarhetsområdet men drygt sju av tio svenskar har inte sett eller hört politiker prata om bygg- och fastighetsbranschens utsläpp eller klimatarbete. Fyra av tio är även oroade över att hållbarhetsarbetet i Sverige ska stanna av på grund av säkerhetsläget.

Undersökningen Kunskap och attityder kring bygg- och fastighetsbranschen har genomförts av Novus på uppdrag av Sweden Green Building Council (SGBC) under maj 2022. Syftet är att årligen undersöka allmänhetens kunskap och attityder kring miljöfrågor inom stadsbyggnad samt bygg- och fastighetssektorn. Rapporten finns att hämta här: 2022 Rapport Grönt byggande SGBC Novus

Undersökningen visar att grönt och hållbart byggande står högt på agendan för svenskarna: Nära hälften svarar att frågan är viktig inför kommande riksdagsval och nära fyra av tio anser också att bygg- och fastighetsbranschens utsläpp och klimatarbete är en viktig fråga. Branschen står idag för en betydande del av de negativa klimatutsläppen, 21 procent (källa: Boverket).

“Årets Novus-undersökning visar att en majoritet av svenskarna anser att bygg- och fastighetssektorn har störst ansvar för att minska de egna utsläppen i Sverige. En av de stora utmaningarna här för branschen är att renovera och hållbarhetsanpassa det befintliga fastighetsbeståndet, då 90 procent av de svenska byggnaderna kommer att stå kvar år 2050”, berättar Alexandra Kriss, kommunikationsansvarig SGBC.

Drygt fyra av fem svenskar, 83 procent, betecknar sig som miljö- och klimatmedveten och många vill såväl bo som arbeta i en miljöcertifierad byggnad. SGBC gjorde tillsammans med Novus en undersökning 2021 där samma fråga ställdes med resultatet 82 procent. Trots att en så stor andel av de tillfrågade anser sig vara klimatmedvetna är det fortfarande låg kunskap om de miljöcertifieringar som finns för byggnader, till skillnad mot miljömärkningen Svanen som hälften av svenskarna känner till.

Baserat på undersökningen anser också sex av tio svenskar att det är politiker som har störst möjlighet att påverka framtiden avseende hållbara byggnader och bostäder.

”Koldioxidutsläpp rankas som den främsta frågan inom hållbarhetsområdet och det politikerna bör ha fokus på inför riksdagsvalet i höst. Undersökningen visar tydligt att det fortfarande finns en stor okunskap om bygg- och fastighetsbranschens arbete och vilka förbättringsmöjligheter som finns inom området. Här har politikerna och vår bransch ett ansvar och en möjlighet till förbättring”, säger Lotta Werner Flyborg, vd SGBC.

Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel, vilket garanterar representativa resultat. Antal genomförda intervjuer är 1001. Deltagarfrekvens bland de sökta personerna var 57 procent. Fältperiod 5-11 maj 2022.