HSB:s certifiering nummer 100 i Miljöbyggnad

Nu är certifieringen i Miljöbyggnad klar för brf Finnboda Trädgårdar i Stockholm. Därmed har HSB hela 100 byggnader certifierade i Miljöbyggnad.

Miljöbyggnad är Sveriges mest använda miljöcertifiering för byggnader och drivs av Sweden Green Building Council.

– Vi är väldigt glada över HSB:s engagemang i Miljöbyggnad och att de certifierar en så stor del av sitt fastighetsbestånd. De vinster för miljön som det ger upphov till är viktiga i vår gemensamma strävan mot att uppnå Sveriges miljömål, säger Lotta Werner Flyborg, vd, SGBC.

Miljöbyggnad är utvecklat för svenska förhållanden, baserat på svenska lagar och myndighetskrav. Certifieringssystemet mäter totalt 16 olika värden inom energi, innemiljö och material som sedan granskas av oberoende tredje part innan SGBC ger ut en certifiering.

– Vi vill bidra till en trygg boendemiljö och en hållbar framtid och där är miljöcertifieringen ett led i HSB:s centrala strategi. Genom certifieringssystemet Miljöbyggnad säkerställs att frågor kring energi, innemiljö och sunda material beaktas genom hela nyproduktionsprocessen fram till färdigställt hus, säger Jonas Erkenborn, vd, HSB Bostad.

För mer information
Anders Johansson, marknadskommunikatör
anders.johansson@sgbc.se, 08-599 294 49