Info från certifieringsavdelningen om handläggning och svarstider

Certifieringsavdelningen på SGBC jobbar på som vanligt, men givetvis med vissa justeringar i det dagliga arbetet. Frågor som kommer in till oss hanteras enligt normala rutiner, men vi ber er ha överseende med att svarstiderna kan vara något längre.

I dagsläget har vi inte möjlighet att skicka ut plaketter till certifierade projekt. Plaketterna kommer istället skickas ut så snart det finns möjlighet. Diplom skickas endast i digital form och påverkas därför inte i samma utsträckning.