Information om juluppehåll i BGO

På grund av julledighet på kansliet kommer BGO att vara pausat från och med den 22 december till och med den 6 januari. Det innebär att alla hålltider i BGO fryses under denna period. Det kommer fortfarande vara möjligt att arbeta med sitt projekt under dessa dagar, men inget projekt kommer kunna skickas vidare till granskning.