Information svarstider

Förlängda svarstider Miljöbyggnad 3.0

Många av er är nu i gång med arbetet enligt Miljöbyggnad 3.0 och det strömmar in frågor till kansliet om hur man ska tolka och förstå manualen. Eftersom de flesta frågorna är helt nya för kansliet innebär det att de kan behöva utredas och även tas upp i Tekniska rådet. Därför kommer svarstiderna för frågor som gäller Miljöbyggnad 3.0 bli längre än vanligt. Vi hoppas på er förståelse för detta.