Lansering: BREEAM-SE v6.0 – fokus på EU-taxonomikrav och minskad klimatpåverkan

SGBC har lanserat BREEAM-SE v6.0 New Construction, en ny generation av det internationella certifieringssystemet BREEAM, anpassat efter svenska krav och förhållanden.

Målsättningen med att uppdatera BREEAM-SE var att leverera en manual som är ännu mer tydlig, robust och aktuell för certifiering av byggnader i Sverige.

Syftet har framför allt varit att ytterligare förbättra och anpassa manualens kriterier till att linjera med EU-taxonomin, att förbättra kraven på minskad klimatpåverkan samt ytterligare anpassa ett antal frågor till svensk praxis.

“BREEAM-SE v6.0 är efterlängtad. Många av de aktörer som certifierar enligt BREEAM ser fram emot de förbättrade kraven och linjeringen med EU-taxonomin. Det känns positivt att BREEAM kan fortsätta att vara ett bra verktyg för hållbarhetsrapportering och grön finansiering. Den skillnad som jag hoppas ska ge störst hållbarhetsnytta, är att kriterierna för minskad klimatpåverkan blir konkretare och tuffare”, säger Sabina Jonestrand, chef BREEAM, SGBC.

Samhällsbyggnadsbranschen utvecklas i rask takt, med skärpta miljökrav och nya möjligheter att bidra till klimatomställningen. SGBC uppdaterar certifieringssystemen i takt med omvärlden som ett led i att framtidssäkra den bebyggda miljön och säkerställa att en certifierad byggnad lever upp till de krav som ställs på hållbara byggnader.

”Klimatomställningen är vår tids största fråga och hållbarhetsarbetet måste accelerera oavsett det osäkra ekonomiska läget. Fastighetsbranschen står för en betydande del av Sveriges negativa klimatutsläpp i Sverige och har därmed ett viktigt ansvar. Våra certifieringssystem är viktiga verktyg för byggaktörerna då man genom opartiska granskningar visar att man faktiskt uppfyller våra gemensamma miljökrav”, säger Lotta Werner Flyborg, vd SGBC.

BREEAM-SE bygger på det internationella systemet BREEAM, utvecklat av brittiska Building Research Establishments (BRE). Den nya versionen heter v6.0 för att linjera med BREs nya benämning BREEAM International NC 6.0. Idag lanseras en engelskspråkig version. En svensk översättning kommer att lanseras senare under 2023.

Den uppdaterade manualen finns att hämta på både svenska och engelska här.