Manualversion 3.2 i Miljöbyggnad släpps runt årsskiftet

I januari 2022 träder den nya lagen om klimatdeklarationer i kraft. I samband med det släpps en ny manualversion i Miljöbyggnad som tar hänsyn till de nya kraven. Miljöbyggnad 3.2 kommer hantera lagen om klimatdeklarationer samt innehålla förtydliganden och tolkningar från tekniska rådet.

Miljöbyggnad 3.0 innebar en omställning i och med lanseringen att börja beräkna klimatpåverkan i indikator 15. I samband med branschens utveckling och lagkraven om klimatdeklarationer är därmed indikator 15 utdaterad och en ny manualversion som beaktar lagkraven och branschens utveckling behövs. Enligt den princip som Miljöbyggnad tidigare använt sig av kommer lagkrav ligga på bronsnivå. Kravnivåerna för Silver och Guld kommer att vara oförändrade.

Utöver förändringar i indikator 15 kommer tidigare publicerade förtydliganden tillsammans med nya förtydliganden från tekniska rådet att arbetas in i manualversionen. Detta för att göra certifieringen enklare och tydligare och de kommer inte att innebära några skärpta kriterier.

Samtidigt finns Miljöbyggnad 4.0, som är en helt ny manualgeneration, i sikte. Syftet med den är att Miljöbyggnad ska ligga i linje med EU-taxonomins krav på hållbarhetsredovisning.