Miljöbyggnad 3.1: alla nyheter

Nu blir Miljöbyggnad ännu tydligare och mer lättarbetat för användarna. Detta när Sweden Green Building Council nu lanserar den uppdaterade versionen Miljöbyggnad 3.1. Här följer alla nyheter.

Manualerna för Miljöbyggnad har uppdaterats till version 3.1. Det är en uppdatering utan förändrade betygskriterier, men med förtydligade instruktioner och redovisningskrav i syfte att göra dem mer användarvänliga och lättlästa för användarna av systemet.

Sedan lanseringen av Miljöbyggnad 3.0 har SGBC fått frågor som har tolkats, förtydligats och publicerats på hemsidan och nu har allt detta arbetats in i manualerna. Manualerna har också kortats ner genom att text från andra källor tagits bort. Istället hänvisas direkt till aktuella källor, till exempel för hur mätning av radon ska gå till enligt Strålsäkerhetsmyndigheten.

Listorna med redovisningskrav under respektive indikator har också blivit tydligare och mer heltäckande – både vad som ska redovisas vid preliminär certifiering och vid verifiering och efterföljande återrapportering.

Under en övergångsperiod fram till semesterstängningen av BGO kan man välja att registrera projekt i 3.0 eller i 3.1. Från och med augusti är registreringar endast möjligt i version 3.1. Projekt som redan idag är registrerade i 3.0 kan välja att gå över till 3.1, kontakta miljobyggnad@sgbc.se.

Här finns hela Miljöbyggnad 3.1