Motioner till årets föreningsstämma

Den 11 maj är det dags för föreningsstämma i Sweden Green Building Council och du kan nu skicka in motioner.

Med anledning av de rådande omständigheterna genomför vi även i år föreningsstämman online med en begränsning om en deltagare per medlemsföretag eller medlemsorganisation. Alla är dock välkomna att lämna in motioner och det gör man genom att skicka ett mail till medlem@sgbc.se.

Mer information om stämman finns här.