NollCO2 1.1: Vad är nytt med den nya manualversionen?

Denna vecka lanseras en uppdaterad version av SGBC:s manual för certifieringssystemet NollCO2. Här berättar Evelina Enochsson, verksamhetsområdeschef NollCO2 och GreenBuilding, om de viktigaste uppdateringarna.

Den uppdaterade manualen för NollCO2 heter NollCO2 1.1. och släpps den 15 september i samband med World Green Building Week 2022. Nyheter i manualen är bland annat att fler verksamhetstyper nu är tillgängliga för certifiering, totalt 16 stycken. Exempel på nya verksamheter är laboratorium och småhus. Även beräkningsverktygen har uppdaterats med integrerad och datumstämplad klimatdata från Boverkets klimatdatabas, Finska naturvårdsverkets klimatdatabas co2data.fi samt tyska Ökobau.dat. Detta innebär att projektgruppen nu kan välja produkter från respektive klimatdatabas och att klimatdata fylls i automatiskt. 

Vad är nytt med NollCO2 1.1? 

De huvudsakliga nyheterna är:

  • Fler verksamhetstyper är nu tillgängliga för certifiering, 16 st. Bland annat har laboratorium och småhus tillkommit.  
  • Tidigare kunde NollCO2 enbart beräkna ”skolådebyggnader”, nu ges möjlighet för mer flexibilitet i utformandet av byggnaden. 
  • Tolkningar och förtydligande från Tekniska rådet har arbetats in manualen. 
  • Tillägg av ny klimatåtgärd, certifikat för Continuous Cover Forestry (CCF).  
  • Uppdatering av beräkningsverktygen med integrerad och datumstämplad klimatdata. 

Hur har klimatdatan i beräkningsverktygen uppdaterats? 

Integrerad och datumstämplad klimatdata har hämtats från de tre databaserna: Boverkets klimatdatabas, Finska naturvårdsverkets klimatdatabas co2data.fi och tyska Ökobau.dat. Beräkningsverktyget har även integrerat ett antal EPD:er från granskade projekt. Projekt kan nu välja produkt från respektive klimatdatabas varpå klimatdata fylls i automatiskt. 

Hur blir det med verifiering och återrapportering för småhus? 

Småhus kommer ha separat kravställning gällande verifiering och återrapportering.

Har det gjorts några ändringar i nya manualen? 

Det har inte gjorts några kravskärpningar i manualen utan enbart tolkningar och förtydligande har arbetats in i nya manualen.  

Vad är nytt med verktygen för manual 1.1? 

Vi har förenklat registreringsprocessen samt tagit fram ett nytt indataformulär för beräkning av baseline och gränsvärde där upp till fyra huskroppar kan specificeras med olika snitt mot varandra. Övriga nyheter gällande verktygen är:

  • Uppdatering av beräkningsverktyget för baseline och gränsvärde med resultatet av SBUF-projektet ”Referensbyggnader för svenska förhållanden”. 
  • Möjlighet att visa och dölja kolumner i verktyget för inmatning av mängder och data för byggvaruprodukter förenklar för projektet. 
  • Tidigare kunde NollCO2 enbart beräkna ”skolådebyggnader”. De nya verktygen ger mer flexibilitet i utformandet av byggnaden såsom sammansättning av mer än en huskropp, specificering av antal trapphus, verksamhetstypers area per våning, souterräng, våningar, val av fasadmaterial samt specificering av takvinklar. 

Hur linjerar NollCO2 1.1 med EU-taxonomin? 

NollCO2 1.1 linjerar med EU-taxonomin med avseende på energianvändning och klimatberäkning. 

Den nya manualen finns att hämta här.