NollCO2 genomgår GRESB 2022 Assessment

SGBC:s egenutvecklade certifieringssystem NollCO2 har fått utvärderingen ”Full point certification” i GRESB 2022 Assessment.

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) är ett benchmarking-verktyg som mäter och utvärderar hållbarhetsarbete inom fastighetsbolag ur ett investerarperspektiv. Det så kallade “GRESB-indexet” används av investerare för att bedöma möjligheter, risker och förbättringar som behöver göras i omställningen till en hållbar samhällsbyggnadssektor. Byggnadscertifieringar ingår som en indikator under GRESBs utvärdering av prestanda.

Gröna byggnadscertifikat ger ett mått på tillgångens kvalitet som kan ge fördelar för boende, samhälle och miljö. Byggnadscertifieringar fungerar också som ett extra lager av transparens och ansvarsskyldighet för att informera investerare och ägare om en tillgångs ESG-prestanda enligt GRESB.

”Vi är förstås jätteglada att NollCO2 får ett internationellt erkännande som ‘Full point certification’ och jobbar vidare med internationella standarder och EU:s lagar och strategier som bas för NollCO2:s beräkningar,” säger Pia Stoll, teknikansvarig NollCO2.

NollCO2 är en påbyggnadscertifiering till Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED och Svanen och syftar till att uppnå netto-noll klimatpåverkan av en ny byggnad. För mer om certifieringssystemet NollCO2, klicka här.