Nominera till SGBC:s operativa råd 2021-2022

Som anställd på något av Sweden Green Building Councils 400 medlemsföretag har du möjlighet att delta i ett operativt råd. Nu inleds nomineringsperioden!

De operativa råden är rådgivande till bolagets VD, ledningsgrupp och verksamhetsområdeschefer. SGBC har i nuläget följande operativa råd:

Operativa rådet för BREEAM
Operativa rådet för Citylab
Operativa rådet för Hållbar infrastruktur
Operativa rådet för LEED
Operativa rådet för Miljöbyggnad

Sedan 2017 utses de operativa råden av föreningens servicebolag, Building Green in Sweden AB, istället för av stämman. Urval av medlemmar görs baserat på en nomineringsprocess.

Så går du till väga för att nominera:
Maila ditt namnförslag till info@sgbc.se, senast den 10 december. Ange “Nominering operativa råd SGBC” i ämnesraden. Nomineringen ska innehålla en motivering till den aktuella personen, och gärna ett CV.

Medlemmar i Sweden Green Building Council kan nominera sig själva alternativt en annan medlem. Ledamöter i rådet beslutas därefter av verksamhetsområdeschefen i samråd med ordförande.
Ordförandens och övriga medlemmars mandatperiod är två år. Efter två år finns det möjlighet att förlänga mandatperioden årsvis.

Vi tar tacksamt emot din nominering!
De operativa råden ska spegla medlemsbasen och/eller behovet inom respektive verksamhetsområde. SGBC är måna om att få in synpunkter och förslag för att få operativa råd med bred kunskap och expertis, och tar därför tacksamt emot din nominering.

De operativa råden kan du se här. 

De nya operativa råden presenteras i januari 2021