Nu går det ansöka om förhandsbesked i BGO

Från och med idag (1/10 2018) kommer alla förhandsbesked för indikatorer att hanteras via Building Green Online. Denna funktion har varit efterfrågad av både användare och granskare.

I dagsläget går det dock inte att ansöka om förhandsbesked för Granskningsrabatt för flera lika byggnader, Val av bedömningskriterier ombyggnad eller Metod/Del av indikator i BGO.  Tills vidare kommer dessa administreras genom blanketter och e-post, precis som tidigare. När dessa går att genomföra i BGO kommer vi informera om det.