Nu kan hela stadsdelar hållbarhetscertifieras

Idag lanserar Sweden Green Building Council den första svenska hållbarhetscertifieringen för hela stadsdelar. Certifieringen är den sista pusselbiten i Citylab, verktygslådan som säkerställer att framtidens städer når nationella och globala hållbarhetsmål.

Den nya certifieringen Citylab Certifiering av en stadsdels hållbarhet utvärderar hållbarhetsprestandan i stadsdelar. Både miljömässig och social hållbarhet utvärderas – från luftkvalitet och klimatpåverkan till om människor känner sig trygga och har tillgång till grönområden.

– En certifiering är ett bevis på att man arbetat på ett framgångsrikt sätt med Agenda 2030 och de svenska hållbarhetsmålen. Certifieringen skapar också en bättre samverkan mellan olika aktörer inom stadsdelen, säger Sigrid Walve, chef Citylab på Sweden Green Building Council.

Den nya certifieringen är den fjärde i Sweden Green Building Councils verktygslåda för hållbar stadsutveckling, som nu är komplett. Sedan tidigare finns certifieringar för planeringen och genomförandet av stadsutvecklingsprojekt.

– Arbetet med att ta fram Citylab har involverat över tusen personer från näringsliv, kommuner och akademi. Vi vill rikta ett stort tack till alla som varit delaktiga! säger Lotta Werner Flyborg, VD på Sweden Green Building Council.

Citylab Certifiering av en stadsdels hållbarhet har utvecklats av Sweden Green Building Council i nära samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Citylab Manual för certifiering av en stadsdels hållbarhet finns för nedladdning här.

För mer information
Sigrid Walve, chef Citylab
08-599 294 44, sigrid.walve@sgbc.se