Var först ut med Citylab för stadsdelar

Sweden Green Building Council söker nu pionjärer som vill vara först ut att använda Citylab Certifiering av en stadsdels hållbarhet. Att vara pionjär innebär ett unikt stöd och kunskapsutbyte i processen att ta fram underlag inför en certifiering.

En pionjär kan vara en kommun, ett bostadsbolag eller en fastighetsförvaltare.

Pionjärsatsningen kommer att pågå under 2020. Den inleds med att SGBC håller en kick-off med varje pionjär som får en möjlighet att samla alla de personer som kommer delta i certifieringsarbetet. Då ges möjlighet för att förstå vad certifieringen innebär, tidplanen och de roller alla kommer att ha.

Pionjärerna får följande:

  • 4 gemensamma webbinarier där vi tillsammans går igenom indikatorerna och SGBC svarar på frågor kring redovisningen
  • En egen kontaktperson hos SGBC att löpande ställa projektspecifika frågor till (fram till granskning)
  • Erfarenhetsutbyte med andra som vill certifiera
  • Möjlighet att påverka utvecklingen av certifieringssystemet
  • Uppmärksamhet – pionjärerna och dess stadsdelar kommer att lyftas fram som exempel när SGBC beskriver Citylab

SGBC gör ett urval för att få till en bred pionjärsgrupp, bestående av olika typer av stadsdelar. Sista dagen att anmäla intresse för att vara pionjär är 24 januari 2020. Projektstart för pionjärerna sker under våren 2020.

Så går du till väga för att bli pionjär

1) Anmäl ert intresse

Anmäl ert intresse för att vara pionjär genom att maila till citylab@sgbc.se.

2) Invänta återkoppling

När SGBC valt ut vilka som blir pionjärer kontaktar vi er. Om ni blir utvalda får ni då mer information om upplägget och information om vilket datum ni senast behöver registrera ert projekt i Building Green Online och anmäla er för kick-off.

3) Registrering

Registrera ert projekt i Building Green Online (BGO).

4) Anmäl er till kick-off

Anmäl er till kick-off genom att mejla citylab@sgbc.se ert diarienummer från Building Green Online. Vid kick-offen hjälper vi er att organisera er inför arbetet med certifieringen och går igenom indikatorerna och redovisningskraven i manualen. Det blir en uppstart som samlar er grupp och förbereder er på bästa sätt inför arbetet med certifieringen. SGBC kommer ut till er och håller kickoffen i era lokaler.

Om ni är medlemmar i SGBC är kostnad 29 600 kr (exklusive registrering i BGO). Då ingår egen kontaktperson och webbmöten under ett års tid.