Ny manualversion: Miljöbyggnad 3.2

Sveriges ledande certifieringssystem för byggnader är under ständig utveckling. Nu har äntligen Miljöbyggnad version 3.2 lanserats och finns att hämta här. Projekt som hade sökt bygglov innan den 1 januari 2022 kan registrera sig i manual 3.1 fram till och med den 31 juli 2022. Därefter är registrering i manualversion 3.1 helt stängd. Man kan kostnadsfritt gå över från manualversion 3.1 till 3.2, kontakta miljobyggnad@sgbc.se