Nytt i våra nätverk

Årsmöten i de regionala nätverken SGBC Väst och SGBC Syd är genomförda och nya nätverksledare och arbetsgrupper är på plats. Vi har även ett helt nytt nätverk – SGBC Öst.

Under 2019 arrangerade SGBC tio medlemsmöten runt om i landet genom sina nätverk, i form av seminarium, studiebesök och workshops. Totalt samlade dessa möten hela 560 deltagare.

– Vår medlemsundersökning visar att kunskapsutbyte och nätverkande är mycket viktigt för våra medlemmar. De regionala nätverkens arbete med medlemsaktiviteter är därför otroligt viktigt för SGBC som förening, säger Helga Gimse, medlemsansvarig på SGBC.

Nyligen genomfördes årsmöten i SGBC Syd och SGBC Väst där nya nätverksledare och arbetsgrupper röstades fram. I SGBC Syd är Anders Eggertsen Teder från White Arkitekter ny nätverksledare medan Louise Röström från Saint-Gobain är ny nätverksledare i SGBC Väst.

Äntligen har vi även ett regionalt nätverk för Stockholm med omnejd, SGBC Öst! Nätverksledare är Emma Östlund från ETTELVA Arkitekter och hon kommer leda arbetsgruppen fram till att det första årsmötet äger rum i januari 2021.

Har du eller ditt företag något spännande projekt, ämne, tjänst, produkt eller annat att berätta om? Kontakta gärna nätverksledarna eller någon i arbetsgruppen.

För mer information
Helga Gimse, medlemsansvarig
08-599 294 42, helga.gimse@sgbc.se