Pilotomgång i Miljöbyggnad Drift och förvaltning genomförd

Sweden Green Building Council utvecklar just nu ett certifieringssystem för befintliga byggnader – Miljöbyggnad Drift och förvaltning. Nu är den första pilotomgången i certifieringssystemet genomförd och SGBC arbetar med att analysera och bearbeta resultatet.

Den första pilotomgången för Miljöbyggnad Drift och förvaltning är nu avslutad och arbetet med att analysera och bearbeta resultatet har inletts. SGBC har fått mycket värdefull och relevant respons som vi nu arbetar in i systemet för att det ska bli så användarvänligt och effektivt som möjligt. Tidplanen för utvecklingsarbetet skjuts därför framåt och certifieringssystemet förväntas lanseras under 2019. Under våren kommer en öppen remiss publiceras på SGBC:s hemsida för generell feedback.

Miljöbyggnad Drift och förvaltning är ett certifieringssystem för befintliga byggnader som utvecklas av SGBC. Certifiering görs genom platsbesök i byggnaden och bygger på ett poängsystem med baskrav och valbara poäng. Certifieringssystemet ska uppmuntra till god förvaltning av byggnader och ett kontinuerligt arbete med byggnadens miljöprestanda.

Frågor gällande Miljöbyggnad Drift och förvaltning besvaras av certifieringssupporten på miljobyggnad@sgbc.se.