Remiss: Ta chansen att vara med och påverka utvecklingen av BREEAM-SE

Förslagen på ändringar för BREEAM-SE 2022 är nu ute på remiss till och med den 4 februari 2022.

Remissen omfattar förslag till anpassningar BREEAM-SE 2017 1.1 till en ny version, BREEAM-SE 2022 1.0.

Syftet med utvecklingen av BREEAM-SE 2022 är bland annat att se till att kriterierna är i linje med den nya EU-taxonomin och förbättra BREEAM-SE som ett verktyg för att minska klimatpåverkan. Dessutom vill svenskanpassa ett antal frågor ytterligare samt inkludera större ombyggnader i manualen.

Läs mer om arbetet här.