Information inför återrapportering i GreenBuilding 2023

För att en byggnad ska behålla certifieringen, marknadsföras och finnas kvar på vår hemsida som en GreenBuilding ska återrapportering ske varje år innan sista april.

Precis som tidigare år ska ni även lämna in dokumentation som visar upp uppmätta värden för året 2022 som inkluderar värme, komfortkyla, fastighetsel samt tappvarmvatten. Detta för att styrka siffrorna ni skriver in i Building Green Online.

Om ni har ett energiuppföljningssystem kan ni ta bilder därifrån för att visa årsanvändningen av de olika energislagen. Om byggnaden ej är kopplat till ett sådant system måste ni på annat sätt styrka energistatistiken för året 2022.

Det är önskvärt att ni som har ett projekt som använt sig av BBR25 eller senare återrapporterar genom att använda redovisningsverktyget som finns här. OBS! Verktyget kommer uppdateras med aktuell klimatdata runt mitten av februari, så invänta uppdateringen av verktyget innan ni påbörjar återrapportering. Även här behöver ni styrka med årsanvändningen för de olika energislagen.

För er med projekt som använt sig av äldre BBR-versioner kan ni inte använda verktyget, utan ni återrapporterar på samma sätt som ni gjort tidigare år.