SGBC lanserar Miljöbyggnad 4.0 – en ny generation av Sveriges mest använda hållbarhetscertifiering för byggnader

Nu lanseras en ny generation av SGBC:s manual för certifieringssystemet Miljöbyggnad – Miljöbyggnad 4.0 som också är linjerat mot EU-taxonomin. Systemet är ett robust styrmedel och komplement till en byggherres miljö- och hållbarhetsambitioner och kravställande under projektering och produktion.

Miljökraven för byggnader ökar och branschen utvecklas just nu extremt fort. Att uppdatera certifieringssystemen i takt med omvärlden är en viktig del i SGBC:s arbete med att framtidssäkra den bebyggda miljön och på så sätt driva klimatarbetet framåt. 

”Klimatomställningen är vår tids största fråga och hållbarhetsarbetet måste accelerera trots det osäkra ekonomiska läge vi befinner oss i just nu. Vi vet att fastighetsbranschen står för en betydande del av de negativa klimatutsläppen i Sverige (21 procent). System som Miljöbyggnad är viktiga verktyg då byggaktörerna genom opartiska granskningar visar att man faktiskt uppfyller våra gemensamma miljökrav”, säger Lotta Werner Flyborg, vd SGBC. 

Syftet med utvecklingen har bland annat varit att arbeta in delar av EU-taxonomin samt uppdatera indikatorer mot andra nya standarder, lagkrav och behov. 

“Miljöbyggnad kommer fortsatt ha ett tydligt fokus på uppföljning och verifiering av faktiskt utfall. Det är ett robust styrmedel och komplement till en byggherres miljö- och hållbarhetsambitioner och kravställande under projektering och produktion. Största skillnaden är att vi antagit ett något mer holistiskt synsätt och tar nu hänsyn till bland annat återbruk, cirkularitet och ekosystemtjänster. Vidare har vi lagt större fokus på klimatnytta och klimatrisker”, säger Carolina Larsson, chef Miljöbyggnad och Miljöbyggnad iDrift, SGBC. 

Carolina Larsson presenterar Miljöbyggnad 4.0 under ett frukostseminarium i hybridformat som äger rum på lanseringsdagen den 6 december på Berghs School of Communication i Stockholm.

Den nya manualen finns att hämta här.

Läs mer om Miljöbyggnad här.