SGBC lanserar nytt verktyg för beräkning av grönytefaktor i Miljöbyggnad 4.0

I den senaste uppdateringen av certifieringssystemet Miljöbyggnad, 4.0, ska projekt styrka arbetet med ekosystemtjänster. Därför lanserar SGBC ett eget verktyg för beräkning av grönytefaktor (GYF).

I den senaste uppdateringen av manualen för Miljöbyggnad, 4.0, tillkom nya indikatorer, bland annat indikator 11 Ekosystemtjänster. För att uppnå indikatorbetyg Silver för indikator 11 är det krav på att genomföra en beräkning av grönytefaktor. Projektet kan använda sig av valfri modell om det saknas kommunalt krav på en viss modell.

”Det är extremt spännande att kunna erbjuda ett eget beräkningsverktyg för grönytefaktor till våra användare av systemet. Vi synliggör det vi tycker är viktigt i arbetet med ekosystemtjänster och hoppas i förlängningen att kunna skapa en mer konkret jämförbarhet mellan Miljöbyggnadsprojekt som använder sig av verktyget”, säger Philip Aluko, Operativ chef Miljöbyggnad hos SGBC.

Om verktyget

SGBC:s modell för beräkning av grönytefaktor är ett omfattande verktyg som består av 20 olika typer av ytor samt 35 kvalitéer. Detta möjliggör för Miljöbyggnadsprojekt att få poäng för många olika typer av lösningar som bidrar med ekosystemtjänster.

Verktyget är en Excelfil och finns under sidan Manualer och verktyg för Miljöbyggnad. Den första fliken “Läsanvisningar” är en instruktionsdel som beskriver verktyget och hur det används. I den andra fliken, Beräkningsmall, görs beräkningen av grönytefaktor. I den här fliken framgår även målvärdet som måste uppnås. Alla delar som inte behöver fyllas i av användaren är låsta i syfte att underlätta hantering. I verktyget finns även två flikar som innehåller definitioner på samtliga åtgärder som ingår i beräkningen.

Verktyget finns att ladda ner här.