Sköndalsvillan det första äldreboendet att bli NollCO2 certifierat

NollCO2 är en certifiering för nettonoll klimatpåverkan av nya byggnader och med certifieringen vill Sweden Green Building Council utmana branschen och bidra till klimatomställningen. Certifieringen använder sig av tuffa gränsvärden och klimatåtgärder som påskyndar energiomställningen. 

Hemsös nybyggnation av äldre- och korttidsboendet Sköndalsvillan,  som är under uppförande i Tyresö, är ett av sju pilotprojekt som medverkar i utvecklingen av NollCO2. Arkitekt är Liljewall och byggnaden har klarat certifiering i NollCO2, med nettonoll klimatpåverkan och mycket god energiprestanda. Utöver NollCO2 har fastigheten även miljöcertifierats enligt Miljöbyggnad Guld.

‒ Vi i branschen står inför en stor utmaning att anpassa oss till klimatfrågan därför är det glädjande att vi nu fått certifieringen som är ett viktigt steg i Hemsös klimatarbete. Med nuvarande design så ligger koldioxidavtrycket 59 procent lägre än hur man traditionellt uppför äldreboenden, det ger oss viktiga erfarenheter till vårt fortsatta klimatarbete, säger Emma Weman, hållbarhetschef på Hemsö.

Efter tillämpning av kraven för NollCO₂ så valdes en hybridstomme mellan trä och betong som tillsammans med ett urval av åtgärder bidrar till ett lägre koldioxidavtryck.

Hyresgäst är Stiftelsen Stora Sköndal och äldreboendet kommer rymma 80 lägenheter medan korttidsboendet kommer bestå av 12 lägenheter. Inflyttning planeras till våren 2022.