Sweden Green Building Council rekryterar Jimmy Möller som ny chef för Miljöbyggnad

Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council (SGBC), ser en fortsatt stark tillväxt för certifieringssystemet Miljöbyggnad. Därför förstärker man nu organisationen genom att rekrytera Jimmy Möller som ny chef för Miljöbyggnad.

Miljöbyggnad är det ledande svenska systemet för certifiering av byggnader och används i över 1500 byggnader. Under våren har SGBC lanserat version 3.1 av Miljöbyggnad och inom kort släpps också Miljöbyggnad iDrift, en certifiering för hållbar fastighetsförvaltning. Alltfler företag och kommuner väljer att certifiera hela bestånd eller all nybyggnation med Miljöbyggnad och förvaltningscertifieringen iDrift är hett efterlängtad i branschen.

Hållbarhet är en väldigt viktig fråga för hela samhället. Där kan Miljöbyggnad aktivt bidra som ett kraftfullt verktyg för projekterings-, bygg- och förvaltningsskedet. Certifiering är ett väldigt bra sätt att få en oberoende validering av sin byggnad, säger Jimmy Möller.

Jimmy Möller har lång erfarenhet av fastighetsförvaltning och energifrågor och kommer närmast från Atrium Ljungberg, där han arbetat som teknik- och energisamordnare.

Vi har nyligen gjort en översyn av Miljöbyggnad och uppdaterat certifieringen. Jimmys gedigna kunskaper och erfarenhet kommer att stärka oss ytterligare i detta viktiga skede, när vi hoppas att fler ska ta chansen att bidra till att vi når de svenska miljömålen, säger Lotta Werner Flyborg, vd på Sweden Green Building Council.

Jimmy Möllers första arbetsdag på SGBC är den 4 maj.

För mer information vänligen kontakta:
Lotta Werner Flyborg, VD, lotta.werner.flyborg@sgbc.se , 08-599 294 31

För bokning av intervjuer vänligen kontakta:
Liza Skoglund, liza@balodis.se, 0723-50 92 22