Turning Torso certifieras med Miljöbyggnad iDrift

Nordens högsta skyskrapa har certifierats med Miljöbyggnad iDrift nivå Silver. Det välkända landmärket reser sig 190 meter över havet i Västra hamnen i Malmö och är först ut av HSB:s befintliga byggnader att miljöcertifieras.

Miljöbyggnad iDrift är ett av vårt senast utvecklade certifieringssystem som vänder sig till fastighetsägare och förvaltare av befintliga byggnader, i kontrast till de system som hanterar nybyggnation.

Ökad efterfrågan 

Miljöbyggnad iDrift lanserades i juni 2020 och hittills har 84 objekt certifierats. Vi på SGBC ser nu ett ökat intresse för att miljöcertifiera just befintliga byggnader i och med den nya EU-taxonomin. 

Idag står bygg- och fastighetssektorn för en femtedel av Sveriges klimatutsläpp och dess aktörer har en stor roll i att säkra samhällets klimatomställning. En av de stora utmaningarna är att renovera och hållbarhetsanpassa det befintliga fastighetsbeståndet, då 90 procent av Sveriges byggnader förväntas stå kvar år 2050. 

“Tanken med Miljöbyggnad iDrift är att vi ska få med oss den stora massan på vår hållbarhetsresa — först då kommer vi se den stora förändringen. Det är särskilt roligt när sådana här profilbyggnader certifierar, då det visar att certifieringen fungerar för alla typer av objekt”, säger Jimmy Möller, chef Miljöbyggnad och Miljöbyggnad iDrift hos SGBC. 

Unik struktur med hyreslägenheter 

Turning Torso består av 147 hyreslägenheter samt kontor med mötes- och konferensverksamhet. Fastigheten har 54 våningar och är byggd i nio delar som skruvar sig 90 grader. Den unika formen bygger på en skulptur av dess arkitekt Santiago Calatrava, som inspirerats av människans nackkotor.  

Det välkända landmärket ägs och drivs av HSB Malmö och är företagets första befintliga byggnad att certifieras.  

“Vi arbetar aktivt med hållbar förvaltning av fastigheterna i vårt bestånd. Det är här våra största utmaningar finns när det gäller att sänka klimatpåverkan. Det är också en chans för oss att säkerställa att fastigheter vi förvärvat uppfyller våra krav. Genom lärdomarna från processen med Turning Torso, kommer vi kunna arbeta snabbare med ytterligare certifieringar framöver. Att få en certifiering är en kvalitetsstämpel på att vi gör rätt, och är mycket värdefullt för oss,” säger Maria Nilsson, hållbarhetschef HSB Malmö. 

Byggnaden erhöll certifieringen Miljöbyggnad iDrift den 10 december 2021. För mer information om det nya systemet vänligen läs mer här