Uppdatering: Miljöbyggnad erbjuder möjlighet att skjuta fram deadline med anledning av covid-19

Certifiering av Miljöbyggnadsprojekt påverkas fortfarande av rådande pandemi. Därför erbjuder vi projekt som ska inkomma med certifiering/ verifiering under 2022, möjlighet att skjuta upp sitt ordinarie slutdatum med sex (6) månader.

Uppskjutande av datum kan ske med anledning av att rådande pandemi påverkar redovisningen av indikatorer. Ingen avgift för denna förlängning utgår

Fortfarande gäller att sökande behöver inkomma med följande till SGBC i god tid innan slutdatum för certifiering/verifiering under 2022 passerat:

  • För indikatorer för vilka lagkrav finns ska uppskov/undantag från aktuell myndighet eller tillsynsmyndighet redovisas.
  • För indikatorer utan lagkrav ska en handlingsplan för hur/när det aktuella problemet ska hanteras redovisas.

Om ni har frågor eller funderingar, kontakta gärna SGBC på miljobyggnad@sgbc.se.