VillaZero erhåller certifieringen NollCO2 – går i bräschen för klimatneutralt byggande

SGBC har utfärdat certifieringen NollCO2 till projektet VillaZero i Borlänge, som därmed blir världens första NollCO2-certifierade småhus.

NollCO2 är SGBC:s certifieringssystem för byggnader med nettonoll klimatpåverkan och lanserades i september 2020. VillaZero är ett av pilotprojekten och det fjärde att erhålla certifiering. NollCO2 är en tilläggscertifiering för byggnader som använder Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED eller Svanen som bas.

“Att certifiera en byggnad i NollCO2 är att gå i täten för byggbranschens klimatarbete. Det är en effektiv och smart investering för att möta både framtidens och kundernas behov. NollCO2 har utvecklats parallellt med EU:s arbete med taxonomin vilket gör att certifieringen är linjerad med dess regler och miljömål”, säger Lotta Werner-Flyborg, vd, SGBC.

Certifieringssystemet är ett regenerativt system, det kräver att hela byggnadens och hela livscykelns klimatpåverkan reduceras kraftigt i linje med 1.5-gradersmålet men också att projektet bidrar till samhällets omställning genom att kvarvarande påverkan balanseras till nettonoll med klimatåtgärder som påskyndar utfasning av fossila energikällor och ökar kolupptag. Livscykeln innefattar tillverkning och transport av byggdelar, byggprocesser, användande och sluthantering av byggnaden.

“Ett hus är den största materielinvesteringen man som privatperson gör och NollCO2-certifieringen är ett kvitto på att den investeringen bidrar till framtida generationers möjlighet att leva ett gott liv”, säger Pia Stoll, senior expert NollCO2 hos SGBC, som fanns på plats när diplomet överlämnades under VillaZeros slutseminarium i Borlänge Science Park den 13 maj 2022.

VillaZero är ett samverkansprojekt mellan Fiskarhedenvillan, Mondo Arkitekter och Structor Byggteknik Dalarna, med stöd från Region Dalarna samt Byggpartner Dalarna som entreprenör. Syftet med utvecklingsprojektet är att skaffa sig kunskap om hur vi i framtiden kan bygga småhus som är klimatneutrala.

“Det här projektet har inneburit en unik möjlighet för alla inblandade att lära sig mer om hur man ska bygga för att sänka koldioxidavtrycket, men den stora vinsten för miljön gör vi när vi kan skala upp allt. Vi var absolut inte säkra på att vi skulle klara det. Vi gick in med inställningen att hur det än går så blir det ett nyttigt läroprojekt. Att vi nu har klarat en av de tuffaste miljöcertifieringar som finns känns fantastiskt”, säger Helena Tallberg, projektledare, Fiskarhedenvillan

Sedan första spadtaget i juni 2021 har VillaZero fått flertalet utmärkelser, såsom Årets anläggning i Solenergipriset, Årets branschsamarbete 2021 och Borlänge kommuns miljöpris 2022. Det är också ett jämställdhetsprojekt – huset byggdes av Byggpartner av ett bygglag med nästintill enbart kvinnor.

För mer information om NollCO2, vänligen se Vad är NollCO2?