Höga ambitioner: Här bygger Wihlborgs med tre starka hållbarhetscertifieringar

Wihlborgs kontorshus Kvartetten i Malmö har precertifierats med SGBC:s egenutvecklade certifiering NollCO2. Det innebär bland annat att fastigheten kommer att uppnå nettonoll klimatpåverkan under sin livstid, enligt de beräkningsmodeller som gäller idag.

För att en byggnad ska uppnå certifieringen ska den visa på nettonoll klimatpåverkan för hela livscykelkedjan på 50 år, från utvinning av råvara till sluthantering av byggmaterial. En mycket krävande standard som drivit på hållbarhetsarbetet ordentligt.

“Arbetet med att NollCO2-certifiera Kvartetten har varit lite av ett detektivarbete där vi själva, leverantörer och underentreprenörer gjort vårt yttersta för att hitta alternativ med lägre klimatpåverkan i varje detalj. Som ett resultat har nya effektiva system och klimatneutrala produkter utvecklats. Insatser som bidrar till att fastighets- och byggbranschen minskar sin klimatpåverkan,” säger Rickard Berlin, projektledare på Wihlborgs.

Byggnationen inleddes i januari 2021 och Kvartetten förväntas stå klar under 2023. Det blir Wihlborgs tredje kontorshus i Hyllie och redan från början fanns högt ställda klimat- och miljömål. Inom ramen för LFM30, ett lokalt initiativ för att driva och utveckla en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö, lades fokus på att minska klimatpåverkan genom till exempel insatser i byggnadens konstruktion, där gröna alternativ av betong och armeringsstål ersatt traditionella produkter.

NollCO2 är SGBC:s certifieringssystem för byggnader med nettonoll klimatpåverkan och lanserades i september 2020.  NollCO2 är en tilläggscertifiering för byggnader som använder Miljöbyggnad (som i det här fallet), BREEAM-SE, LEED eller Svanen som bas. Fastigheten Kvartetten kommer dessutom att certifieras enligt WELL, som ställer höga krav på hälsoaspekter och arbetsmiljö.

“Hållbarhetscertifiering är en efterfrågad kvalitetsstämpel. Drygt fyra av fem svenskar betecknar sig som miljö- och klimatmedvetna och många vill såväl bo som arbeta i en certifierad byggnad. SGBC är glada för samarbetet med Wihlborgs. Tillsammans har vi en viktig roll i arbetet mot en klimatneutral bygg- och fastighetssektor,” säger Lotta Werner Flyborg, vd för Sweden Green Building Council.

Den relativt nya stadsdelen Hyllie binder ihop södra Malmö med den skånska slätten och har vuxit snabbt till att bli en tätbebyggd plats med stort klimatfokus och flera olika detaljplaner och planprogram på gång.

Wihlborgs har höga hållbarhetsambitioner och satsar nu på att få ytterligare fastigheter certifierade. Förhoppningen är att fler nya klimatneutrala produkter och lösningar därmed ska bli verklighet.

– Kravställande vid upphandling och andra inköp är viktiga styrmedel när det kommer till att åstadkomma förändring. Även om vi har långt kvar till att uppnå de övergripande målen om klimatneutralitet behöver vi anstränga oss för att göra skillnad i varje litet steg. De klimatberäkningar och avvägningar vi gör i en sådan här process kommer underlätta för oss själva, för entreprenörer och för våra kunder att fatta bättre beslut i kommande projekt, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Läs mer om projektet här. För mer information om NollCO2, vänligen se Vad är NollCO2?