Överklaganden

Om en ansökan eller verifiering inte kan godkännas för certifiering kan sökande överklaga certifieringsbeslutet och därigenom få det prövat i högre instans.

En överklagan ska göras via den senaste versionen av respektive systems formulär. Nedan kan du gå direkt till systemens dokumentsidor.

Överklagan ska motiveras tydligt och skriftligen lämnas in till Sweden Green Building Council via mejl inom en månad från det att certifieringsbeslutet meddelats i Building Green Online. Observera att ingen ny redovisning kan bifogas i detta läge.

Avgift för ett överklagande utgår endast om överklagan avslås och specificeras enligt gällande prislista för respektive system.

Ärendet mejlas in till oss, märkt med ”Överklagan” och skall inkludera projektnamn samt ärendenummer, till respektive systemsinkorg.

Om överklagan avslås och sökande vill ta upp arbetet mot en certifiering igen, kontakta SGBC för mer information.

All kommunikation gällande överklagan ska ske via respektive systems mejladress, se flik Kontakta oss.