Beställning av BREEAM-SE Plakett

Ditt BREEAM-SE certifierade projekt är en enorm prestation som krävde hårt arbete och engagemang. Att ha BREEAM-SE plaketten placerad på en byggnad vittnar om de framsteg du gör mot en hållbar framtid och låt alla som kommer in i byggnaden upptäcka det.

Beställning
Slutcertifierade projekt har möjlighet att beställa en plakett som demonstrerar att byggnaden är certifierad enligt BREEAM-SE. Använd blanketten Beställning Av Plakett För Breeam-Se för att beställa plaketter för BREEAM-SE. Ifylld blankett skickas till  breeam@sgbc.se med ämnesråden Beställning av plakett för BREEAM-SE.

För att beställa ytterligare BREEAM-SE plaketter, använd samma blankett och skicka på breeam@sgbc.se med ämnesråden Beställning av extra plakett för BREEAM-SE

Avgift
Avgift för Plakett framgår här: https://www.sgbc.se/avgifter-i-breeam-se. Det tar minst 3–4 veckor att tillverka en plakett efter beställning och cirka fem arbetsdagar för frakt. Samma avgift gäller för extra plakett.

Plakett information
Plaketten är tillverkad i akryl och är ca 30 x 16 cm. På plaketten framgår fastighetsbeteckningen, vilket betyg byggnaden har uppnått, fastighetsägare, certifikatsnummer samt vilket år byggnaden certifierats. Denna Plakett är lämplig för båda inomhus och utomhus.