De operativa råden är nu tillsatta

Efter en nomineringsperiod är nu SGBC:s operativa råd för åren 2019-2020 tillsatta och klara. De operativa råden är rådgivande till bolagets VD, ledningsgrupp och verksamhetsområdeschefer.

Detta var första gången en nomineringsprocess genomfördes för att utse medlemmarna i råden, och vi är mycket tacksamma över alla förslag vi fick in.

denna sida kan du se de operativa råden.

Vill du också engagera dig i föreningen?
Till och med den 4 mars kan du nominera till vår styrelse och till ordförandeposterna i våra strategiska råd. Läs mer här!