Nominera till SGBC:s styrelse och strategiska råd

Vill du vara med och påverka arbetet med framtidens certifieringar och det hållbara samhällsbyggandet, eller vet du någon som passar bra för uppdraget? Nu kan du nominera till Sweden Green Building Councils styrelse och till ordförandeposterna i de strategiska råden.

Nominera till SGBC:s styrelse

Valberedningen har påbörjat sitt arbete med att ta in nomineringar till föreningens styrelse. Följande styrelseledamöters mandatperiod löper ut i år:

  • Jeanette Reuterskiöld, WSP (ordförande, väljs för ett år i taget)
  • Patrik Björkengren, Saint-Gobain Sweden
  • Stefan Håkansson, E.ON (kan ej bli omvald)
  • Lars Jonson, Skanska
  • Carola Lavén, NCC
  • Ann-Louise Lökholm-Klasson. Sweco (kan ej bli omvald)

För styrelsen efterfrågar vi personer i ledande positioner (VD eller motsvarande) inom våra medlemsorganisationer.

För att nominera, fyll i detta formulär senast den 4 mars.

Nominera till SGBC:s strategiska råd

SGBC har sedan 2017 fyra strategiska råd, som är rådgivande till styrelsen. Dessa är FoU-rådetKvalitetsrådetMedlemsrådet och Produktrådet. Nu kan du nominera till ordförandeposterna i råden.

För att nominera, maila till info@sgbc.se, senast den 4 mars.

Endast medlemmar i SGBC kan nominera/bli valda.