Framtidens sjukhus, välbefinnande i byggnader och engagemang för allmännyttan belönas på årets Sweden Green Building Awards

PRESSMEDDELANDE 2018-10-25 Årets vinnare av Sweden Green Building Awards presenterades på konferensen Building Sustainability 18 den 24 oktober. Priset belönar de projekt, byggnader och personer som har varit föredömen och drivit på det hållbara byggandet under det gångna året.

Bland årets vinnare återfinns Södersjukhuset Byggnad 72, som är en del i Framtidens SöS, den största förändringen av Södersjukhuset i Stockholm sedan invigningen 1944. Den nya vårdbyggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad Guld och uppnådde guldnivå i 14 av 15 indikatorer.

– Vi är väldigt glada över att bli uppmärksammade för vårt ambitiösa miljöarbete som vi bedriver tillsammans med Södersjukhuset och våra leverantörer. Locums övergripande miljömål är att vara klimatneutrala år 2030 och minimera den negativa påverkan på miljö och hälsa, säger Locums VD Anette Henriksson.

Utöver priserna för byggnader så delades även två personpris ut. Tina Lindh vann priset för positiva bidrag till hållbar byggnads- och fastighetsutveckling för sitt engagemang för att ta med människors välbefinnande som en del när man bygger hållbara byggnader och samhällsmiljöer.

– En bra hälsa är en rättighet för alla och inte ett privilegium för vissa. Det räcker inte längre att bygga icke-skadliga byggnader för människor, vi måste bygga hälsofrämjande byggnader, det vill säga höja vår nollnivå, säger Tina Lindh. Att arbeta med människor och deras välmående har ett mycket större syfte och detta gör jag genom fastigheter som är mina verktyg.

Botkyrkabyggens VD Chris Österlund utsågs till vinnare av priset för positiva bidrag till hållbar stadsutveckling för att hon, som juryn uttryckte det, “gjort det möjligt för Botkyrkabyggen att vara allmännyttigt i dess rätta bemärkelse”.

– Jag är mycket glad och hedrad över priset, säger Chris Österlund. Det är en förmån att leda Botkyrkabyggen, skapa en hållbar affär för företaget med tydlig koppling till Agenda 2030 och på så sätt visa vårt bidrag till att rädda världen. I dessa sammanhang är dock ensam inte stark. Arbetet och resultatet hade inte varit möjligt utan ett starkt stöd av vår ägare och styrelse. Det hade inte heller varit möjligt utan alla fantastiska chefer och medarbetare i Botkyrkabyggen – och vi måste arbeta tillsammans med våra hyresgäster och andra som stödjer allt det goda i vårt samhälle.

Samtliga vinnare av årets Sweden Green Building Awards:

  • Priset för positiva bidrag till hållbar byggnads- och fastighetsutveckling: Tina Lindh
  • Priset för positiva bidrag till hållbar stadsutveckling: Chris Österlund
  • Årets Miljöbyggnad: Södersjukhuset Byggnad 72.
  • Årets BREEAM-byggnad: Lidl 131 Växjö
  • Årets LEED-byggnad: STUDIO

Här kan du läsa mer om samtliga vinnare av årets Sweden Green Building Awards.