Hur LEED och BREEAM kan stötta med strategier för återöppnande efter COVID -19

I en artikel i DN, säger Statsepidemiolog Anders Tegnell att omfattande åtgärder krävs för att smittsäkra arbetsplatser. Han menar att smittspridningen riskerar att fortsätta att öka när företag och myndigheter låter sina anställda återanvända till arbetsplatserna. Folkhälsomyndigheten talar om att öppna arbetsplatser, "Covid-säkra arbetsplatser", och då är det viktigt att fastighetsägare och arbetsgivare implementerar strategier som skapar trygga miljöer.

 

Men kan inte dessa strategier också vara både säkra och hållbara? Naturligtvis kan de vara det! USGBC har redan inkluderat säkra och hållbara Covid-riktlinjer i miljöcertifieringssystemet LEED och det finns även en hel del kriterier i BREEAM som syftar till att säkerställa brukares hälsa och säkerhet.

USGBC riktlinjer finns i LEED Safety First Pilot Credits* som hanterar COVID-19 och stödjer byggnader med återöppnandestrategier. Dessa pilotpoäng beskriver bästa praxis för miljövänlig rengöring och desinficering, återinträde på arbetsplatser, samt drift och skötsel av ventilationssystem. Dessa pilot-kriterier kan användas för olika LEED-projekt både nybyggnationer, ombyggnationer och befintliga byggnader.

Nedan listas LEED:s Safety First Pilot Credits. Du hittar dem på USGBC:s COVID-19 Resources page.

I BREEAM-SE finns det också kriterier som fokuserar på brukarnas hälsa och säkerhet. Följande är exempel på kriterier som hanterar brukares hälsa, vilket är viktigt att fokusera på under denna pandemiperiod

  • Hea 02 Luftkvalitet inomhus – syftar till att främja en hälsosam inomhusmiljö genom att uppmuntra till användning av lämplig ventilation och utrustning samt lämpliga ytskikt.
  • Hea 04 Termisk komfort (alla byggnader) – syftar till att säkerställa att termiska komfortnivåer uppnås via design och styrning för att bibehålla en
  • Hea 09 Mikrobiell förorening – syftar till att minimera risken för vattenförorening i installationssystem.
  • Tra 06 Kontorsplats i hemmet (endast för bostäder)- Syftar till att minska behovet av att pendla till jobbet genom att förse boende med de utrymmen och tjänster de behöver för att kunna arbeta hemifrån.

 

Det går också att ansöka om att få använda LEED Safety Pilot Credits som Innovationspoäng i BREEAM-SE. Innovationspoäng kan tilldelas för innovativa produkter och processer, vilket sker genom att en ansökan skickas in till SGBC. Ni kan läsa mer om innovationsprocessen här.