Fem snabba med veckans expert Sabina Jonestrand: “Certifieringssystemen är här för att stanna”

I veckans kortintervju berättar SGBC:s chef för certifieringssystemen BREEAM, BREEAM In-Use och Hållbar Infrastruktur/CEEQUAL om nyckelfrågorna inom området just nu.

Du var en av prisutdelarna på Sweden Green Building Awards 2021, som hölls under Building Sustainability 2021 i december.
Vad tog du med dig från konferensen som du fortfarande tänker på?

“Jag tyckte det var så roligt att fokus låg på den befintliga bebyggelsen, både i form av sessioner och samtal om cirkuläritet. Våra nya priser för befintliga byggnader i certifieringssystemen LEED, BREEAM och Miljöbyggnad speglar detta.

“Konferensen ger så mycket inspiration och engagemang. Vi arbetar alla mot samma mål — såväl politiken, kommuner, fastighetsägare, konsulter och entreprenörer förstår att hållbarhetsfrågan är viktig.”

Vad är senaste nytt från din avdelning?

“I fredags gick vi ut med remissen för BREEAM-SE 2022, är vi har inarbetat krav från EU-taxonomin samt skärpt kraven på minskad klimatpåverkan. Vi hoppas att många läser den och lämnar svar.”

Du har varit snart 20 år i branschen, hur ser du på utvecklingen av hålbarhetscertifieringar?

“Det är fantastiskt att intresset och vikten av hållbarhetscertifieringar bara växer. Det är i mångt och mycket en hygienfaktor vid nyproduktion, men där skärps också kraven successivt och nu ser vi att man i ännu större utsträckning certifierar den befintliga bebyggelsen och även infrastruktur. Sedan är det riktigt roligt att det är ett så stort intresse även för systemet NollCO2.

“Vi måste givetvis fortsätta att utveckla dem så de fortsätter att vara relevanta, men certifieringssystemen är här för att stanna.”

Vad har varit utmanande under 2021? Och vad blir nästa års stora utmaningar?

“Jag ansvarar för CEEQUAL hos SGBC — som behandlar mark, anläggningar, infrastruktur, landskapsutformning och offentliga miljöer — och där har en utmaning varit att systemet inte är så känt på beställarsidan, utan entreprenörsdrivet. Vi har därför arbetat med att sprida goda exempel i form av webbinarier exempelvis. Utmaningen nästa år blir framförallt att lansera BREEAM-SE 2022, där vi lyfter in frågor från EU-taxonomin som inte helt har definierats på en nationell nivå. Vi kommer att arbeta intensivt med det under nästa år och ser fram emot att få lansera en ny, ännu bättre BREEAM-manual.”

Vi närmar oss årets slut. Vad kommer vi se mer av under 2022?

“Vi kommer se hur fler företag förbereder rapportering för taxonomin, och hur klimatet är fortsatt den mest prioriterade frågan — vi är glada att våra system kan stötta i det arbetet. Och inom BREEAM börjar fler projekt skicka in innovationsansökningar, vilket vi tycker är jätteroligt och vi kommer att jobba på att förenkla den processen under 2022.”