Julhälsning

Vilket år vi har haft! Nu är snart jul- och nyårsledigheten här och jag vill ta tillfället i akt att tacka er alla för året som varit, sammanfatta och blicka framåt.

Det är mycket som har hänt under 2019. Vi har lanserat två nya certifieringar inom Citylab, vårt nya system för stadsdelar. Dessutom har vi startat en filial i Göteborg.

Det som är unikt för Sweden Green Building Council och som ger oss möjlighet att påverka och verkligen göra skillnad, är förstås ni medlemmar, det är ni som går före och driver på samhällsutvecklingen. Nu är ni över 400 medlemmar och i förra veckan lanserade vi en medlemsportal – en exklusiv mötesplats, där vi alla får tillgång till kunskap och kan dela erfarenheter med varandra.

Under 2020 kommer vi att arbeta med att sätta fler nya certifieringar på marknaden. Dessutom kommer Miljöbyggnad att uppdateras.

Den största delen av vårt fastighetsbestånd består av befintliga byggnader från olika tidsperioder, som under de kommande åren behöver renoveras och anpassas för att vi ska klara klimatmålen. Därför ser jag fram emot vår nya certifiering Miljöbyggnad iDrift, ett system som premierar förbättring och förvaltning av befintliga byggnader. I slutet av november släppte vi en remissversion och lanseringen planeras under nästa år.

År 2045 ska Sverige, enligt regeringen, inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Vi ser ett stort intresse för vårt nya certifieringssystem för byggnader med netto-noll klimatpåverkan; NollCO2, som också kommer att lanseras under nästa år. Jag vill ge en stor eloge till våra pilotprojekt som hjälper till att utveckla systemet.

Vi fortsätter också att förbättra våra utbildningar. Under 2019 har vi utbildat cirka 1300 personer från Umeå i norr till Malmö i söder. Det gör mig mycket stolt att fler än 97 procent av deltagarna rekommenderar våra utbildningar.

I år har vi också haft möjlighet att träffa er under flera event; i juli arrangerade vi seminarium i Almedalen, i oktober den första Citylabdagen i Stockholm och i november en BREEAM-dag i Göteborg. Dessutom delade vi återigen ut Sveriges mest prestigefyllda pris för hållbart samhällsbyggande under Sweden Green Building Awards. Vi fick in rekordmånga nomineringar till våra sex priser.

Nästa år hägrar Building Sustainability 2020, den 10 och 11 november på Stockholm Waterfront Congress Centre, vår stora konferens som vi genomför tillsammans med Stockholms stad. Då kommer vi dessutom att fira SGBC:s 10-årsjubileum tillsammans med våra grundare.

Det här har varit ett mycket händelserikt år och jag vill tacka för ert stora engagemang och önska er alla en riktigt skön och vilsam ledighet.

Vi på SGBC önskar er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Lotta Werner Flyborg
Vd, Sweden Green Building Council