Nominera till SGBC:s operativa råd 2019-2020

Som anställd på något av Sweden Green Building Councils 370 medlemsföretag har du möjlighet att delta i ett operativt råd. Nu inleds nomineringsperioden!

De operativa råden är rådgivande till bolagets VD, ledningsgrupp och verksamhetsområdeschefer. SGBC har i nuläget följande operativa råd:

  • Operativa rådet för BREEAM
  • Operativa rådet för Citylab
  • Operativa rådet för Hållbar infrastruktur
  • Operativa rådet för LEED
  • Operativa rådet för Miljöbyggnad
  • Operativa rådet för utbildning – Förlängd nomineringsperiod till och med den 23 januari!

Sedan 2017 utses de operativa råden av föreningens servicebolag, Building Green in Sweden AB, istället för av stämman. Nytt för i år är att SGBC har infört en nomineringsprocess för att utse medlemmar i respektive råd.

Så går du till väga för att nominera 
Maila ditt namnförslag till info@sgbc.se, senast den 10 december. Ange “Nominering operativa råd SGBC” i ämnesraden.

Medlemmar i Sweden Green Building Council kan nominera sig själva alternativt en annan medlem. Ledamöter i rådet beslutas därefter av verksamhetsområdeschefen i samråd med ordförande.

Ordförandens och övriga medlemmars mandatperiod är två år. Efter två år finns det möjlighet att förlänga mandatperioden årsvis.

Vi tar tacksamt emot din nominering!
De operativa råden ska spegla medlemsbasen och/eller behovet inom respektive verksamhetsområde. SGBC är måna om att få in synpunkter och förslag för att få operativa råd med bred kunskap och expertis, och tar därför tacksamt emot din nominering.

De operativa råden kan du se på denna sida.