Nu släpps en ny version av Sveriges mest använda miljöcertifiering för byggnader – Miljöbyggnad 3.1

Över 1500 svenska byggnader är certifierade i Sweden Green Building Councils (SGBC:s) system Miljöbyggnad, där miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas. Från och med idag den 6 april, blir Miljöbyggnad tydligare och mer lättarbetad för användarna. SGBC är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande och äger och utvecklar en rad certifieringssystem.

Sweden Green Building Council (SGBC) har gjort en gedigen översyn av hur Miljöbyggnad 3.0 har använts. De tolkningar och förtydliganden som gjorts sedan lanseringen 2017 har sedan arbetats in i den uppdaterade versionen 3.1. Instruktioner och redovisningskrav har förtydligats och en ny layout gör innehållet mer lättillgängligt och attraktivt.

– Vi har lyssnat på våra medlemmar som använder Miljöbyggnad och därför förbättrat och uppdaterat certifieringen. Vi hoppas nu att fler ska ta chansen att bidra till att de svenska och globala miljömålen nås. Tillsammans kan vi skapa en mer hållbar miljö för nästa generation, säger Lotta Werner Flyborg, vd på Sweden Green Building Council.

Miljöbyggnad ägs av SGBC och är Sveriges mest använda miljöcertifiering för byggnader. Det är baserat på svenska lagar och myndighetskrav och utgår från svenska förhållanden. Certifieringssystemet hanterar 16 kriterier inom energi, innemiljö och material. Preliminär certifiering sker på ritning. Senast tre år efter drifttagande när värdena verifieras i en uppföljande kontroll, utfärdar SGBC slutcertifieringen.

Energiåtgång – Certifieringen kontrollerar att byggnadens energianvändning inte är för hög, att klimatskalet är välisolerat, värme- och kylmängden, samt att el och värme kommer från miljösäkra alternativ.

Innemiljö – Certifieringen kontrollerar luftkvaliteten, ser över hur ventilationen fungerar samt att radonhalten understiger tillåtna värden. Insläppet av dagsljus samt storlek på fönster kontrolleras för att säkerställa dagsljuskrav för byggnaden. Annat som kontrolleras är att byggnaden är fuktsäker och att det inte förekommer risk för legionella.

Byggnadsmaterial – Certifieringen kontrollerar att allt byggnadsmaterial dokumenteras korrekt. Vid nybyggnation kontrolleras att en rad miljöfarliga kemikalier inte byggs in. Vid renovering av befintlig byggnad vill man se att material som inte längre är tillåtna har tagits bort.

Mer om Miljöbyggnad

Här finns hela Miljöbyggnad 3.1

För mer information vänligen kontakta:
Alexandra Kriss, marknadschef, 08 408 85 722, alexandra.kriss@sgbc.se

För bokningar av intervjuer vänligen kontakta:
Liza Skoglund, 072 350 92 22, liza@balodis.se

Pressbilder finns på Mynewsdesk.